Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote7. syyskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia parempien hoitopalvelujen varmistamiseksi

Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia CARE

Euroopan komissio esittää tänään eurooppalaisen hoito- ja hoivastrategian, jonka tarkoituksena on varmistaa laadukkaat, kohtuuhintaiset ja saavutettavissa olevat hoitopalvelut koko Euroopan unionin alueella. Lisäksi strategian tavoitteena on parantaa niin hoitoa ja hoivaa saavien kuin sitä ammattimaisesti tai omaishoitajina antavien tilannetta.

Komission esittämään strategiaan liittyy kaksi jäsenmaille annettavaa suositusta: suositus varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan tavoitteiden tarkistamisesta sekä suositus kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta.

Laadukkaat, kohtuuhintaiset ja saavutettavissa olevat hoitopalvelut tuovat selkeitä hyötyjä kaikenikäisille. Varhaiskasvatukseen osallistumisella on myönteinen vaikutus lapsen kehitykseen, ja se auttaa pienentämään sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden riskiä myös myöhemmin elämässä. Pitkäaikaishoito antaa henkilöille, jotka korkean iän, sairauden ja/tai vammaisuuden seurauksena ovat riippuvaisia avusta päivittäisissä toiminnoissa, mahdollisuuden säilyttää itsenäisyytensä ja elää ihmisarvoista elämää. Monien kohdalla nämä palvelut eivät kuitenkaan vieläkään ole kohtuuhintaisia, saatavilla tai saavutettavissa.

Hoitoon ja hoivaan investoiminen on tärkeää osaajien houkuttelemiseksi hoitoalalle ja heidän pitämisekseen alalla, jota usein leimaavat vaikeat työolot ja matalat palkat, sekä työvoimapulan ratkaisemiseksi ja tämän alan taloudellisen ja työpaikkojen luomiseen liittyvän potentiaalin täyttämiseksi.

Laadukkaaseen hoitoon tehtävät investoinnit parantavat myös naisten osallistumista työmarkkinoille ja sukupuolten tasa-arvoa, erityisesti sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Naiset kantavat edelleen pääosan hoitovastuusta, sillä naisten osuus virallisen hoidon työvoimasta on 90 prosenttia ja 7,7 miljoonaa naista on työelämän ulkopuolella hoitovelvollisuuksien vuoksi. 

Näihin kysymyksiin vastaamiseksi komissio ehdottaa konkreettisia toimia, joilla jäsenmaita tuetaan laadukkaiden ja kohtuuhintaisten hoitopalvelujen saatavuuden parantamisessa siten, että samalla parannetaan hoitoa antavien työoloja ja työ- ja yksityiselämän tasapainottamista.

Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia auttaa toteuttamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettuja periaatteita. Näitä ovat erityisesti periaatteet, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa, työ- ja yksityiselämän tasapainoa, lastenhoitoa ja lapsille annettavaa tukea sekä pitkäaikaishoitoa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5169     

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. syyskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto