Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel12 maj 2021Representationen i Finland

Europeiska gröna given – kommissionen siktar på nollförorening av luft, vatten och mark

I dag antar EU-kommissionen handlingsplanen ”Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark”. Nollförorening är ett viktigt mål för den europeiska gröna given och huvudtemat för årets gröna vecka.

I handlingsplanen som antas i dag målas en vision för 2050 upp – en värld där föroreningarna har minskats till nivåer som inte längre är skadliga för människors hälsa och de naturliga ekosystemen. I handlingsplanen anges de steg vi behöver ta för att nå dit.

Planen knyter samman all relevant EU-politik för att hantera och förebygga föroreningar. Tonvikten ligger framför allt på digitala lösningar.

– Miljöföroreningar är skadliga för hälsan, särskilt för dem som är mest sårbara och socialt missgynnade, och är också en av de främsta orsakerna till förlust av biologisk mångfald, säger EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius, som ansvarar för miljö, hav och fiske. Argumenten för att EU ska leda den globala kampen mot föroreningar är i dag starkare än någonsin. Med nollföroreningsplanen kommer vi att skapa en hälsosam livsmiljö för européerna, bidra till en resilient återhämtning och främja övergången till en ren, cirkulär och klimatneutral ekonomi.

För att styra EU mot visionen för 2050 om en frisk och hälsosam planet fastställer handlingsplanen viktiga mål för 2030 som ska minska föroreningarna. Bland annat ska luftkvaliteten förbättras för att minska antalet förtida dödsfall orsakade av luftföroreningar med 55 procent. Dessutom ska markkvaliteten förbättras genom att minska förlusterna av näringsämnen och användningen av kemiska bekämpningsmedel med 50 procent. Övriga mål omfattar vattenkvaliteten, den biologiska mångfalden, trafikbuller och avfallsgenereringen.

Dessutom innehåller planen ett antal centrala initiativ och åtgärder som ska främja nollförorening.

EU:s gröna vecka är det största årliga evenemanget om miljöpolitik. I år går evenemanget av stapeln den 1–4 juni. Den gröna veckan ger människor runtom i EU möjlighet att diskutera de många olika sidorna av nollförorening vid huvudkonferensen i Bryssel, på nätet och vid mer än 600 partnerevenemang.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2345

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
piia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (piia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
12 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland