Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information22 december 2022Representationen i FinlandLästid: 4 min

Kati Laitinen, kommunikationschef vid EU-kommissionens representation: ”Det är viktigt att aktivera de unga”

Euroopan komission Suomen-edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Kati Laitinen

Kati Laitinen tillträdde i september 2022 som kommunikationschef vid EU-kommissionens representation i Finland. Hon inledde sin EU-karriär som översättare vid EU-kommissionens generaldirektorat för översättning i Luxemburg 1997. Före sitt nuvarande värv var hon enhetschef och tillförordnad avdelningschef för kommissionens finska språkavdelning.

Efter 25 år i Luxemburg har Kati Laitinens nya tillvaro i Finland börjat falla på plats. Hon säger sig vara ivrig över det nya jobbet – som kommunikationschef känner hon nämligen att hon kommer i mer direkt kontakt med finländare.

− Att kommunicera med allmänheten har alltid legat mig varmt om hjärtat. I min nya roll kan jag dra nytta av de yrkesmässiga erfarenheter och färdigheter jag har samlat på mig och utvecklat under årens lopp. Dessutom får jag göra många nya saker, gläder sig Kati Laitinen.

De unga utgör en viktig prioritering i kommunikationsarbetet

Hon har fullt upp på jobbet, för representationskontoret håller för närvarande på att ta fram en ny strategi och funderar till exempel även redan på EU-valet 2024. De unga kommer att vara en av prioriteringarna i den nya strategin.

− I grunden är jag språklärare och bland annat därför anser jag att de unga är en viktig målgrupp. Under coronapandemin har framför allt unga farit illa och det är mycket de inte har fått uppleva på grund av pandemin. Unga är smarta och kunniga, men samtidigt är dagens värld mycket stressande för dem. Det är därför oumbärligt att komma på olika sätt att aktivera dem och hjälpa dem att omvandla sin frustration till påverkan och en vilja att förändra världen, konstaterar Kati Laitinen.

År 2022 var Europaåret för ungdomar och representationens kommunikationsteam kommer att sammanställa de lärdomar som drogs då. Under temaåret lyssnade EU på de unga ännu mer än vanligt och man vinnlade sig om att låta de unga göra sin röst hörd i olika sammanhang, bland annat vid olika evenemang.

− Under Europaåret för ungdomar lyfte unga exempelvis fram psykisk hälsa och sexuell jämlikhet. Dessa teman och relaterade budskap framfördes bland annat till företrädare för EU-kommissionen och till Europaparlamentariker. Representationens kommunikationsteam ska göra sitt bästa för att lyssna på och aktivera unga även i framtiden, i samarbete med andra aktörer, säger Kati Laitinen.

Personligare kommunikation genom sociala medier

EU:s medborgare är EU och ger unionen dess legitimitet. Kommunikationsteamets uppgift är enligt Kati Laitinen att förklara EU:s verksamhet på ett begripligt sätt och till exempel informera finländare om hur EU påverkar deras liv, både på en global och en regional nivå. Budskapet förmedlas även i motsatt riktning via representationen, det vill säga finländarnas behov och synpunkter förs vidare till beslutsfattare på EU-nivå.

− Man tänker inte alltid på hur många saker EU har påverkat på ett positivt sätt. Att resa var till exempel mycket mer invecklat förr i världen: mobiltelefonsamtalen kostade mycket och nästan alla europeiska länder hade egna valutor, säger Kati Laitinen.

Hon anser att kommunikationen med allmänheten har förändrats under årens lopp och blivit personligare. På sociala medier kan vem som helst ge EU direkt respons och man följer med kommentarsfälten på EU-håll.

− Tekniken och olika plattformar medför många olika möjligheter. Förr förlitade man sig nästan enbart på pressmeddelanden, medan man nuförtiden samarbetar med bland annat influerare. Takten har även skruvats upp och man måste reagera snabbt. Man måste till exempel ingripa omgående vid desinformation, innan den sprids, betonar Kati Laitinen.

Det behövs fler finländare vid EU:s institutioner

Kati Laitinen anser även att det är viktigt att informera finländare om jobbmöjligheter vid EU:s institutioner. I sin tidigare roll som enhetschef och tillförordnad avdelningschef på den finska språkavdelningen vid EU-kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT) rekryterade hon finländare till EU och hon betonar att det behövs fler finländare inom EU. Under de kommande tre åren kommer till exempel drygt hälften av alla finländare som är anställda vid DGT att gå i pension.

− Största delen av de finländska EU-tjänstemännen rekryterades 1995–1997 när Finland precis hade gått med i EU. Nu behövs ett kontrollerat generationsskifte, slår hon fast.

Enligt Kati Laitinen är det inte alls ovanligt att man gör en lång karriär inom EU, eftersom arbetet är intressant och givande, samtidigt som lönen och förmånerna är bra. Tillsammans med kollegerna på representationskontoret arbetar hon hårt för att informera finländare om de mångsidiga karriärer och möjligheter som EU erbjuder.

I år kommer EU-kommissionens representation i Finland att fortsätta sin turné där unga finländare får information om EU-jobbmöjligheter i samarbete med Finland i Europa rf. och Unga Europeer rf. Dessutom bjuder det nya året på en programserie om EU-karriärer som görs i samarbete med TE-live och som även kommer att marknadsföras via AN-tjänsters kanaler, utöver representationens egna informationskanaler.

Översikt

Publiceringsdatum
22 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland