Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel26 maj 2021Representationen i Finland

Skydd av EU:s budget: Europeiska åklagarmyndigheten inleder sin verksamhet

I dag bekräftar kommissionen officiellt att Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) kommer att inleda sin verksamhet den 1 juni. Eppo ansvarar för att genomföra brottsutredningar och väcka åtal för brott mot EU:s budget.

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är den första överstatliga åklagarmyndigheten. Dess uppgift är att utreda och lagföra bedrägerier och andra brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen.

Detta nya unionsorgan kan också utreda och lagföra all annan olaglig verksamhet som är ”oupplösligt förbunden” med ett brott mot EU:s budget.

Eppo kommer att genomföra sina utredningar och åtal helt oberoende av kommissionen, andra EU-institutioner och EU-organ samt EU:s medlemsländer. Myndigheten kommer att komplettera arbetet inom och samarbeta med andra EU-organ.

Bland annat kommer Eppo att samarbeta med Olaf, Eurojust och Europol, liksom med de behöriga myndigheterna i de medlemsländer som inte deltar i den europeiska åklagarmyndigheten. Eppo förväntas komma att utreda omkring 3 000 ärenden per år.

− Huvuduppgiften för detta EU-organ är att i allmänhetens gemensamma intresse skydda EU-medel från brottslingar. Eppo kommer att följa genomförandet av NextGenerationEU nära för att se till att medlen används fullt ut för att hjälpa våra ekonomier att återhämta sig från krisen, säger Didier Reynders, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

Bakgrund

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är den första överstatliga åklagarmyndigheten med ansvar för brottsutredningar och lagföring. Myndigheten inrättades genom förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 och finansieras genom EU:s budget. I den nuvarande utformningen deltar 22 av EU:s medlemsländer, inklusive Finland, i det fördjupade samarbetet. Eppo leds av den europeiska chefsåklagaren Laura Codruța Kövesi. Myndigheten är belägen i Luxemburg och består av en europeisk åklagare per deltagande medlemsland och annan personal.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2591

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
piia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (piia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
26 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland