Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 januari 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU:s klimatpaktsambassadörer: Medvetenhet om klimatförändringarna leder till handling

Anu Harkki ja Niko Niemi

EU:s klimatpakt är en del av EU:s gröna giv, som siktar mot klimatneutralitet. Syftet med initiativet är att inspirera enskilda, samhällen och organisationer till klimathandlingar och att skapa ett grönare Europa. Frivilliga klimatpaktsambassadörer fungerar som språkrör för detta initiativ och uppmuntrar folk att arbeta för miljön och klimatet i det samhälle och de nätverk som de är verksamma i. De finländska klimatpaktsambassadörerna Anu Harkki och Niko Niemi berättar mer om vad detta uppdrag går ut på i praktiken i artikeln som du hittar i länken nedan. Anu Harkki anser att man tydligare bör lyfta fram konsekvenserna av klimatförändringarna i miljö- och klimatdiskussionen. Niko Niemi är för sin del övertygad om att man genom att belysa sina egna vardagliga klimatinsatser kan inspirera andra till åtgärder som är till gagn för miljön och klimatet. ”Många bäckar små kan leda till ett renare klimat för kommande generationer”, fastslår Niko Niemi.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!vWGhBB

Översikt

Publiceringsdatum
11 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland