Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel13 oktober 2021Representationen i Finland

Starkare EU-engagemang för ett fredligt, hållbart och välmående Arktis

Klimatförändringarna är det största hotet som Arktis står inför och de har nått en aldrig tidigare skådad krisnivå. EU är en global ledare i kampen mot klimatkrisen och redo att fullt ut ta sitt globala ansvar i den rollen.

Uppvärmningen av Arktis har en enorm inverkan på resten av världen, och kräver ett svar i form av brådskande klimatåtgärder. Därför har EU-kommissionen och den höge representanten lagt fram en strategi för ett starkare EU-engagemang för ett fredligt, hållbart och välmående Arktis. Den arktiska regionen har genom sina klimatförändringar, råmaterial och geostrategiska inflytande en viktig strategisk betydelse för EU. Meddelandet är ett svar på dessa geopolitiska, miljömässiga, ekonomiska, säkerhetsmässiga och sociala utmaningar och möjligheter. Målet är att främja partnersamarbete om hållbara strategier. EU kommer att inrätta ett kontor för EU-kommissionen på Grönland, vilket kommer att leda till att de arktiska frågorna får en tydligare profil i EU:s externa förbindelser. EU-finansiering kommer också att riktas för att driva på den gröna omställningen i Arktis, till nytta för den arktiska befolkningen.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_5214

Översikt

Publiceringsdatum
13 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland