Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli13. lokakuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

EU toimii vihreän, rauhanomaisen ja vauraan arktisen alueen hyväksi

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja esittivät tänään ehdotuksensa siitä, miten EU voi toimia vahvasti rauhanomaisen, kestävän ja vauraan arktisen alueen hyväksi. Arktinen alue on Euroopan unionille strategisesti tärkeä, kun otetaan huomioon...

Tämänpäiväinen tiedonanto vastaa näihin geopoliittisiin ja sosiaalisiin sekä ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin. EU:n tavoitteena on tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa löytääkseen kestäviä ratkaisuja.

EU perustaa Grönlantiin Euroopan komission toimiston, mikä nostaa arktisten kysymysten näkyvyyttä EU:n ulkosuhteissa. EU-rahoitusta kohdennetaan myös vihreän siirtymän edistämiseen arktisella alueella sen asukkaiden hyväksi.

Ilmastonmuutos on arktisen alueen suurin uhka. Se on saavuttanut ennennäkemättömän kriittisen pisteen. EU johtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa maailmassa, ja se on valmis tekemään osansa ja kantamaan maailmanlaajuisen vastuunsa.

Ilmastotoimien merkitys korostuu arktisella alueella, sillä alueen lämpenemisellä on valtava vaikutus muuhun maailmaan. EU:n arktista aluetta koskevan sitoumuksen keskiössä tulevat olemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja siihen liittyvät lainsäädäntöehdotukset sekä EU:n uusi lähestymistapa kestävään siniseen talouteen. Näitä tukevat tiede, innovointi ja alueelliset investoinnit.

EU:n arktisen alueen toimien keskeisenä tavoitteena on

  • edistää rauhanomaista ja rakentavaa vuoropuhelua ja kansainvälistä yhteistyötä ja ylläpitää arktisen alueen turvallisuutta ja vakautta
  • ryhtyä tehokkaisiin toimiin ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen ekologisten, sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten vaikutusten torjumiseksi; parantaa arktisen alueen selviytymiskykyä antamalla ympäristölainsäädäntöä, hillitsemällä mustahiilipäästöjä ja ikiroudan sulamista ja vaatimalla, että öljy-, hiili- ja kaasuvarannot jätetään hyödyntämättä arktisilla alueilla
  • tukea arktisten alueiden kokonaisvaltaista, osallistavaa ja kestävää kehitystä, joka hyödyttää alueen nykyisiä ja tulevia sukupolvia ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota alkuperäiskansojen, naisten ja nuorten tarpeisiin ja investoidaan tulevaisuuteen suuntautuviin työpaikkoihin, myös siniseen talouteen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_5214

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
13. lokakuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto