Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 april 2021Representationen i FinlandLästid: 3 min

Representationens tillförordnade chef Maria Kokkonen: Vielen Dank, Herr Professor!

Före jul damp det ner ett meddelande i min mejlbox från språklärararna i min tidigare skola. De var oroade över att antalet studerande som läser tillvalsspråk (till exempel tyska och franska) i våra skolor har minskat drastiskt. ”Språkinlärning är...

Det här fick mig att stanna upp. Jag började nostalgiskt tänka tillbaka på min numera framlidna tysklärares effektiva lektioner i Norra Savolax på 1980-talet. Hans entusiasm smittade av sig på mina klasskamrater och mig – vissa av oss blev till och med så ivriga att vi senare gav oss av till Tyskland eller Österrike för att lära oss ännu mer tyska! Ingen av oss har någonsin ångrat att vi satsade på språk. Tvärtom.

Varför är unga inte längre intresserade av att lära sig språk? Under det senaste årtiondet har antalet studerande i gymnasierna i Finland som läser främmande språk minskat med en tredjedel. Endast den obligatoriska engelskan lockar.

Enligt utbildningsexperter kan detta bero på att man i Finland inte har behövt skriva ett främmande språk i studentskrivningarna sedan 2005. Universiteten lägger vid sina antagningsförfaranden större vikt vid matematik och naturvetenskaper än språk. De unga väljer därför ofta matematikkurser framom språkkurser för att förbättra sina chanser att bli antagna till ett universitet.

”Våra studerande behöver få höra hur viktigt det är att behärska språk och vilka fördelar och möjligheter språkkunskaper medför i studierna och arbetslivet”, betonar lärarna i sitt brev till mig. Under de senaste månaderna har flera bekymrade företrädare för språklärarföreningar kontaktat oss på EU-kommissionens representation och den 12 april tog Helsingin Sanomat upp denna fråga i sin ledare: Englanti vie, ja muut vieraat kielet vikisevät – Pääkirjoitus | HS.fi.

EU:s motto ”förenade i mångfalden” symboliserar hur viktigt det är med språklig mångfald och språkinlärning för EU-samarbetet. Språk bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra länder och kulturer. Med goda språkkunskaper blir det lättare att få jobb och att resa eller flytta utomlands. Flerspråkighet stärker också EU-företagens konkurrenskraft. Bristande språkkunskaper kan leda till att företag går miste om internationella avtal och att människor inte kan söka jobb i andra länder.

EU-kommissionen strävar eftar att tillsammans med medlemsländernas regeringar förbättra språkundervisningen och språkinlärningen i EU. Vårt ambitiösa mål är att alla EU-invånare ska kunna minst två språk utöver modersmålet och att man ska börja lära sig språk tidigt.

Finland är vida känt för sina goda undervisningsmetoder, som under senare år har blivit en attraktiv exportvara. Samtidigt som vårt kunnande inom undervisning förmedlas (på engelska) runtom i världen är det viktigt att vi inte glömmer bort språkundervisningens betydelsen i vårt eget hemland. Språklärarna gör ett mycket betydelsefullt arbete när det gäller att inviga barn och unga i den europeiska kulturens rikedom och mångfald. EU:s utbytesprogram Erasmus+ erbjuder unga möjligheten att förbättra och slipa sina språkkunskaper genom att studera, praktisera och arbeta utomlands.

Det är av största betydelse att EU-ländernas utbildningssystem även i framtiden bidrar till att bevara Europas språkliga mångfald. Insikten om hur viktigt det är att kunna språk och vilka möjligheter detta medför kan komma hemifrån – eller från en motiverande lärare.

Maria Kokkonen, tillförordnad chef vid EU-kommissionens representation i Finland

Läs mer om EU:s politik om språklig mångfald: https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_sv

Översikt

Publiceringsdatum
15 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland