Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information9 juni 2023Representationen i FinlandLästid: 2 min

Representationens informationschef Ismo Ulvila: För en ny geopolitik krävs en uppdatering av handlingsplanerna

EU-CELAC2

Betydelsen av EU:s strategiska partnerskap har blixtbelysts efter att Ryssland inledde sitt brutala anfallskrig mot Ukraina. Striderna utkämpas inte enbart på Ukrainas slätter, utan även vid omröstningar i FN:s generalförsamling och i de internationella råvarukedjorna. EU arbetar nu för att befästa just det politiska engagemang som behövs på rätt sida av rättvisan, en hållbar handel och mer rättvisa samhällen i Karibien och Latinamerika. Det görs både genom politiska insatser och investeringar inom ramen för Global Gateway.

De så kallade Celacländerna (Celac står för ”gemenskapen för Latinamerikas och Karibiens stater) utgör en grupp mycket heterogena länder, 33 stycken till antalet. Bland länderna ingår både små östater och enorma länder. Hälften av dessa länder har engelska som officiellt språk, men antalet personer som talar engelska är litet jämfört med de stora språken i denna region. De idrottsgrenar som folk följer med stor passion är likaledes kricket eller fotboll, beroende på var i regionen man befinner sig. Med tanke på hur europeiskt Latinamerika och Karibien faktiskt är, är det förvånande hur lite uppmärksamhet vi i EU på sistone har ägnat denna region.

Under det toppmöte som hålls mellan EU och Celac i Bryssel i juli är ambitionen således att uppdatera EU:s förbindelser med Latinamerika och Karibien och att komma överens om ett nytt ramavtal för bland annat ett nytt politiskt partnerskap och en stärkt gemensam handelsagenda. Ramavtalet ska även omfatta införandet av Global Gateway-investeringsstrategin, som ska påskynda den gröna och den digitala omställningen. Dessutom ska man genom ramavtalet motverka ojämlikhet och främja samarbete inom rättvisa samt samarbete för att främja fred och säkerhet, demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd.

Inget av detta är på något sätt nytt, utan alla dessa frågor har redan tidigare diskuterats vid förhandlingar mellan EU och Celac. I den nya geopolitiska realitet som vi lever i är dessa frågor dock viktigare än någonsin, vilket även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen konstaterar: ”Vi är viktiga allierade i arbetet för att stärka den regelbaserade världsordningen och tillsammans värna demokrati, mänskliga rättigheter och internationell fred och säkerhet. Vi har också ett intresse av att stärka vårt politiska partnerskap och vårt engagemang, bekämpa klimatförändringarna och arbeta för en inkluderande digital omställning med människor i centrum. Vår Global Gateway kommer också att bidra till fler investeringar och närmare samarbete”.

Du kan läsa mer om samarbetet mellan EU och Celac här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_3045

 

Översikt

Publiceringsdatum
9 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Finland