Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information24 maj 2023Representationen i FinlandLästid: 2 min

Representationens chef Maria Blässar: Ett år av REPowerEU-planen – hur EU genom sin enighet har tagit ett ännu större kliv bort från Ryssland

TheChoiceIsYours

Ända sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina har det stått klart att EU som värdegemenskap inte kan bedriva handel med ett land som brutalt angriper ett av våra grannländer. Därför är det viktigare än någonsin att vi frigör oss från ryska fossila energikällor. Investeringar i vår egen produktion av förnyelsebar energi är både positivt för klimatet och förbättar vår konkurenskraft. Dessutom är det en strategisk investering i vår säkerhet i dagens geopolitiska situation. All energi som vi producerar på egen hand gynnar oss själva och hämmar Rysslands ekonomi.

För ett år sedan lade EU-kommissionen skyndsamt fram planen REPowerEU, som stöder den gröna omställningen och omfattar en rad åtgärder för att påskynda omställningen inom energisektorn. Ett år senare är det tydligt att saker och ting har förändrats till det bättre inom unionen – konsumenterna minskade sin energiförbrukning med närmare 20 procent och den importerade energin kommer nu från många olika leverantörer. Gaspriserna i kontinentala Europa är nu lägre än i början av Rysslands anfallskrig och inför vintern fyller vi igen på våra energireserv.

En mycket stor investeringsboom i förnyelsebara energikällor har bland annat i Finland lett till att vårt beroende av rysk energi har minskat med 47 procent på bara ett år. Det har även satsats stort på transmissionsnät mellan EU-länderna.

Vi kan dock inte vila på våra lagrar, utan utmaningarna under kommande vinter måste än en gång tas på största allvar, även om vi har ett mycket bättre utgångsläge än för ett år sedan. Vi måste värna om vår konkurrenskraft och därför måste de förslag som kommissionen i mars lade fram om en innovativ industri inom ren teknik fås igenom så fort som möjligt. De förslagen ligger nämligen till grund för vår nästa investeringscykel.

Samtidigt är vårt politiska budskap och vår politiska drivkraft tydliga och djupt förankrade. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen poängterade än en gång under G7-mötet förra veckan att EU fortsätter att stödja Ukraina så länge som det behövs. Även EU:s Ukrainaambassadör Matti Maasikas betonade nyligen under ett besök i Helsingfors att Ukraina måste vinna kriget och få tillbaka alla områden som Ryssland har ockuperat, inbegripet Krimhalvön.

EU:s historia har lärt oss att EU, dess medlemsländer och kommissionen kommer till sin största rätt under kriser. Resultatet har alltid varit ett starkare och bättre EU. Ukrainas medlemskapsförhandlingar förväntas kunna inledas under hösten. Arbetet för Ukrainas och EU:s väl fortsätter.

Översikt

Publiceringsdatum
24 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland