Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Kompletterande information7 september 2023Representationen i Finland

Representationens chef, Maria Blässar: Det sista talet om tillståndet i unionen under innevarande mandatperiod – mer, snabbare och mer enhetligt

SOTEU 2023

Professor Alexander Stubbs analys under Europaforum i Åbo förra veckan var ögonöppnande. Han konstaterade att det tog EU cirka fyra månader att få samordningen att fungera när finanskrisen bröt ut för 15 år sedan, medan det enbart tog fyra veckor för EU att organisera sig när coronapandemin var ett faktum – och fyra dagar att färdigställa det första sanktionspaketet efter att Ryssland hade anfallit Ukraina.

Alexander Stubbs analys beskriver mycket väl den omvälvning som har skett i EU under se senaste fyra åren. Även om kris har följt på kris, har EU:s interna samordning blivit snabbare och förtroendet är starkt. Henry Kissingers berömda fråga om vem man ska ringa om man vill tala med ”Europa” har nu besvarats. Samtidigt har EU-kommissionen lyckats genomföra hela sitt arbetsprogram. Det är en prestation som saknar motstycke i EU:s historia.

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt sista tal om tillståndet i unionen under innevarande mandatperiod inför Europaparlamentet i Strasbourg den 13 september, är EU:s insatser höga. Vi lever för närvarande i ett unikt brytningsskede vad gäller både geopolitik och globalisering, och upplever den femte industriella revolutionen.   

Sin vana trogen kommer ordförande Ursula von der Leyen troligtvis att blicka tillbaka på – och analysera – det gångna året och allt som har uppnåtts. Och det vill inte säga lite, för kommissionen har mer eller mindre lyckats ro i land de viktigaste lagstiftningsförslag som var med i dess politiska prioriteringar under den femåriga mandatperioden.

Av de initativ som kommissionen fortfarande kommer att lägga fram finns det skäl att nämna framför allt ett, nämligen ett meddelande om vilken målsättning EU bör ha för utsläppsminskningar fram till år 2024. Detta meddelande kommer EU-kommissionen att presentera i maj 2024, precis i slutet av mandatperioden. Det nya kommissionskollegiet och de Europaparlamentariker som blir invalda i nästa års Europaval får sedan tillsammans arbeta för att leva upp till ambitionsnivån som spikas i detta meddelande under perioden 2024–2029.

Liksom under tidigare år, kan talet om tillståndet i unionen även omfatta nya politiska inriktningar som anses vara viktiga under de kommande åren. Under samtal med olika berörda parter har strategiska initiativ avseende bland annat EU:s konkurrenskraft, utvidgning, stöd till Ukraina och en fördjupad grön omställning lyfts fram. Senast hösten 2024 kommer vi att se hur dessa teman kopplas ihop med nästa EU-kommissions arbetsprogram.

Vi på EU-kommissionens representation i Finland visar det direktsända talet i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors på onsdag morgon den 13 september. Flera av Europa direkt-kontoren streamar också talet och det går givetvis även utmärkt att följa det här varifrån som helst.

Översikt

Publiceringsdatum
7 september 2023
Upphovsman
Representationen i Finland