Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Kompletterande information15 september 2022Representationen i Finland

Representationens chef Maria Blässar sammanfattar ordförande Ursula von der Leyens linjetal

Maria Blässar

Det tal om tillståndet i unionen som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll inför Europaparlamentet i Strasbourg häromdagen var ett mäktigt linjetal i en omvälvande tid. von der Leyen tvekade inte att å det starkaste fördöma Ryssland, visa stor solidaritet med Ukraina och föreslå en helt ny struktur för energimarknaderna. Samtidigt krävde hon att demokratins spelregler bör respekteras och efterlevas. Den pågående krisen är nämligen i grunden produkten av auktoritära länders angrepp på demokratin. Därför behövs det en gemensam koalition för att försvara demokratin.

I sitt tal betonade kommissionens ordförande hur viktigt det är att stärka och förnya demokratin. I samma anda lyfte hon fram samarbetet med EU:s grannregioner, ett åtgärdspaket mot korruption och behovet av att stärka rättsstatsprincipen ytterligare. Hållbara internationella partnerskap är av avgörande betydelse, eftersom EU behöver pålitliga samarbetspartner runtom i världen.

När det kommer till att stävja klimatförändringarna fortsätter EU oförtrutligt sitt arbete som föregångare i denna kamp. Man bör inte heller förglömma alla åtgärder som EU vidtar för att bekämpa förlusten av den biologiska mångfalden.

Ursula von der Leyen presenterade en rad konkreta förslag i sitt tal. Hon gick troligtvis allra längst med förslaget om att hålla ett konvent för att se över grundfördragen för att säkerställa solidaritet mellan generationerna.

Talet var överlag mycket konkret. Den gröna omställningen ska påskyndas, värdekedjan för halvledare ska säkras, stödet för användning av fossilt bränsle ska dras in så fort som möjligt, för att nämna några exempel. Dessutom innehöll talet ett löfte om ett program för psykisk hälsa och ett stödpaket för små och medelstora företag. Det var inte heller oväntat att EU:s strategiska självförsörjning kom med i ordförandes linjetal – en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse tillkännagavs, liksom strategiska reserver, för att säkra tillgången till råvaror.

EU-kommissionens ordförande talade även om en kommande ekonomisk struktur, där det ska finnas fler möjligheter till strategiska investeringar, samtidigt som vi värnar om de offentliga finansernas hållbarhet. Gemensamma spelregler för ekonomin måste fastställas en gång för alla och den sammanlagda skulden måste minska.

I sitt tal lyfte Ursula von der Leyen även fram de unga och behovet av livslångt lärande. Hon tillkännagav därför att 2023 blir Europaåret för kompetens.

 

Översikt

Publiceringsdatum
15 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland