Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Kompletterande information24 november 2021Representationen i Finland

Representationens praktikanter Ilmari och William: EU:s samordnare för kampen mot terrorism berömmer EU:s intensiva samarbete för att förebygga terrorism

Ilkka Salmi
Ilkka Salmi, Ilmari Reunamäki ja William Nyström
Ilkka Salmi, Ilmari Reunamäki ja William Nyström

EU:s insatser mot terrorism är ett gott exempel på lyckat samarbete på EU-nivå och många terrorattentat har kunnat avvärjas tack vare det utökade informationsutbytet inom EU. Detta är Ilkka Salmis bedömning. Han tillträdde i höstas som EU:s samordnare för kampen mot terrorism. Ilkka Salmi reser flitigt runt i hela Europa å arbetets vägnar och var förra veckan, trots ett späckat schema, hos oss på EU-kommissionens representation i Helsingfors under ett Finlandsbesök. Vi hade då glädjen att få intervjua honom om hans nya toppjobb.

Ilkka Salmi berättar att hans främsta arbetsuppgift är att samordna EU:s förebyggande åtgärder i kampen mot terrorism, precis som hans titel antyder. ”I praktiken arbetar jag i gränslandet mellan EU:s inre och yttre säkerhet”, säger han. I egenskap av samordnare skapar han sig en helhetsbild av de hot som terrorismen och hybridpåverkan utgör och rapporterar direkt till bland annat Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Dessutom kommer Ilkka Salmi med rekommendationer till EU:s strategi för kampen mot terrorism och representerar EU i det internationella samarbetet på detta område.

EU:s samordnare för kampen mot terrorism betonar att EU måste arbeta förebyggande i såpass stor utsträckning som möjligt när det gäller att bekämpa terrorism. Nya attentat kan bäst avvärjas genom att man förebygger att radikalism får allt större fotfäste inom EU. Den snabba tekniska utvecklingen och ekokammare på sociala medier hotar dock att polarisera samhällsdebatten, vilket EU bör reagera på. Ilkka Salmi anser att kommissionens initiativ till en ny förordning om digitala tjänster är ett viktigt konkret sätt att förebygga spridningen av desinformation och extrema åsikter, vilket i sin tur direkt minskar terrorriskerna.

Utanför EU:s gränser lyfter Ilkka Salmi fram bland annat Syrien och Afghanistan – läget i dessa länder bör följas mycket noggrant, eftersom det i båda fallen finns en potentiell risk för att terrorismrörelser blir starkare där. Därmed är det av största betydelse att EU:s internationella samarbete och informationsutbyte fungerar som de ska. Ilkka Salmi anser att det är viktigt att EU:s relationer inom underrättelsesamarbetet med till exempel Storbitannien och USA är utmärkta, eftersom det är till stor hjälp när man ska skapa sig en heltäckande lägesbild.

Att Ilkka Salmi har tilldelats denna höga position inom EU är en god nyhet. Det är fördelaktigt för både Finland och EU att finländsk expertis kommer till nytta i Bryssel på en så hög nivå. Hela personalen på EU-kommissionens representation i Finland önskar EU:s nya samordnare för kampen mot terrorism lycka och framgång med sina nya och viktiga arbetsuppgifter! Det är inte brist på arbete. Ilkka Salmi berättar att hans kalender är fullbokad långt inpå våren, men vi hoppas ändå att vi får träffa honom igen hos oss på representationskontoret!

Mer information

Ilmari Reunamäki och William Nyström, praktikanter på EU-kommissionens representation i Finland

 

Översikt

Publiceringsdatum
24 november 2021
Upphovsman
Representationen i Finland