Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké8 februari 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Digital suveränitet: EU-kommissionen föreslår en rättsakt om halvledarchipp

European Chips Act

På senare tid har en global brist på halvledare lett till fabriksnedläggningar inom många olika sektorer. Inom bilsektorn minskade till exempel produktionen i vissa av EU:s medlemsländer med en tredjedel under 2021. Detta har gjort det ännu tydligare att värdekedjan för halvledare är beroende av några få aktörer i ett komplext geopolitiskt sammanhang. Men det har också visat hur viktiga halvledare är för hela industrin och samhället i Europa. EU-kommissionen har nyligen föreslagit en omfattande rad åtgärder för att säkerställa EU:s tillgång, motståndskraft och tekniska ledarskap när det gäller teknik och tillämpningar som använder halvledare. Rättsakten om europeiska halvledarchipp ska stärka Europas konkurrenskraft och motståndskraft och bidra till både den digitala och den gröna omställningen.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_729

Översikt

Publiceringsdatum
8 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland