Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote8. helmikuuta 2022Suomen-edustusto

Digisuvereniteetti: Komissio ehdottaa mikrosiruja koskevaa säädöstä

European Chips Act

Komissio ehdotti tänään kattavaa toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään varmistamaan EU:n toimitusvarmuus, häiriönsietokyky ja teknologinen johtajuus puolijohdeteknologioiden ja -sovellusten alalla. EU:n sirusäädös vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä ja auttaa sekä digitaalisen että vihreän siirtymän toteuttamisessa. Säädöksellä on tarkoitus saada liikkeelle yli 43 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä investointeja.

Viimeaikainen maailmanlaajuinen puolijohdepula on johtanut tehtaiden sulkemiseen monilla aloilla. Esimerkiksi autoalalla tuotanto väheni joissakin EU-maissa kolmanneksella vuonna 2021. Tämä on tuonut entistä selvemmin esiin sen, kuinka puolijohteiden arvoketju on maailmanlaajuisesti äärimmäisen riippuvainen hyvin rajallisesta määrästä toimijoita monimutkaisessa geopoliittisessa kontekstissa. Samalla se on myös osoittanut, kuinka tärkeitä puolijohteet ovat koko Euroopan teollisuudelle ja yhteiskunnalle.

Ehdotettu EU:n sirusäädös perustuu Euroopan vahvuuksiin – maailman johtaviin tutkimus- ja teknologiaorganisaatioihin ja -verkostoihin sekä uraauurtaviin laitevalmistajiin – ja siinä puututaan jäljellä oleviin heikkouksiin. Säädöksellä on tarkoitus saada liikkeelle yli 43 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä investointeja. Siinä vahvistetaan toimenpiteet, joilla ehkäistään toimitusketjujen häiriöitä, valmistaudutaan ja reagoidaan niihin sekä ennakoidaan tulevia häiriöitä yhdessä EU-maiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Säädöksen avulla EU voi saavuttaa tavoitteensa kaksinkertaistaa nykyinen markkinaosuutensa 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

EU:n sirusäädöksellä varmistetaan, että EU:lla on tarvittavat välineet, taidot ja tekniset valmiudet, jotta se voi saavuttaa johtavan aseman tutkimuksen ja teknologian lisäksi myös kehittyneiden sirujen suunnittelussa, valmistuksessa ja pakkaamisessa. Näin voidaan turvata puolijohteiden saanti ja vähentää riippuvuutta muista toimittajista.

Säädöksen yhtenä osatekijänä on Siruja Euroopalle -aloite. Siinä yhdistetään unionin, EU-maiden ja nykyisiin unionin ohjelmiin assosioituneiden kolmansien maiden sekä yksityisen sektorin resursseja sirualan yhteisyrityksen puitteissa. Tämä toteutetaan suuntaamalla strategisesti uudelleen olemassa olevan Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyrityksen toimintaa. Saataville asetetaan 11 miljardin euron rahoitus, joka suunnataan olemassa olevien tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimien vahvistamiseen, kehittyneiden puolijohdevälineiden käyttöönoton varmistamiseen, pilottituotantolinjojen rakentamiseen uusien laitteiden prototyyppien kehittämiseksi, testaamiseksi ja kokeilemiseksi tosielämän sovelluksia varten, henkilöstön kouluttamiseen sekä puolijohteiden ekosysteemin ja arvoketjun perusteellisen ymmärtämisen parantamiseen.

Komissio antaa myös asiaan liittyvän suosituksen EU-maille. Se on välittömästi käyttöön saatava keino, jonka avulla voidaan toteuttaa EU-maiden ja komission välinen koordinointimekanismi. Sen puitteissa voidaan jo nyt keskustella ja päättää oikea-aikaisista ja oikeasuhteisista kriisinhallintatoimista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_729

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedot

Julkaisupäivä
8. helmikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto