Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké23 februari 2022Representationen i Finland

EU-kommissionen föreslår åtgärder för en rättvis och innovativ dataekonomi

Datasäädös

Data är en icke-rivaliserande vara, på samma sätt som gatubelysning eller en fin utsikt: många människor kan få tillgång till dem samtidigt och de kan konsumeras om och om igen, utan att kvaliteten påverkas eller att utbudet tar slut. Datavolymen ökar konstant, från 33 zettabyte som genererades 2018 till förväntade 175 zettabyte 2025. Det är en outnyttjad potential, då 80 procent av industridata aldrig används. Därför har EU-kommissionen nyligen föreslagit nya regler om vem som kan använda och få åtkomst till data som genereras i EU inom alla ekonomiska sektorer. Dataakten tar upp de rättsliga, ekonomiska och tekniska frågor som leder till att data underutnyttjas. De nya reglerna kommer att göra mer data tillgängliga för vidareutnyttjande och förväntas skapa ytterligare 270 miljarder euro i BNP fram till 2028. Den här sista horisontella byggstenen i EU-kommissionens datastrategi kommer att spela en nyckelroll i den digitala omställningen, i enlighet med de digitala målen för 2030.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1113

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland