Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 april 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Canemure-projektet sammanför finländska kommuner och landskap kring klimatarbetet

Klimatförändringarna bekämpas på många olika nivåer. Målen i Parisavtalet är världsomfattande och EU:s klimatpolitik ger ramarna för det europeiska klimatarbetet. ”Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap” (Canemure) är ett EU-projekt i Finland...

I projektet genomförs särskilt riktlinjerna i energi- och klimatstrategin (EIS) och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU). Canemure-projektet löper på sex år och inleddes 2019. Projektet är en del av EU:s Life-program, som är ett finansieringsinstrument för miljö- och klimatpolitik. ”Vi sökte projektdeltagare bland kommuner, landskap och expertorganisationer, liksom bland företag. För att få vara med i projektet förutsattes ett eget intresse från deltagarnas sida och en vilja att arbeta med detta på lång sikt. Vi ville få med aktörer från olika sektorer – det handlar ju trots allt om vår nationella klimatpolitik, som gäller hela landet”, säger projektledaren Laura Saikku från Finlands miljöcentral. Läs mer om Canemure-projektet här: https://hiilineutraalisuomi.fi/sv-FI/Canemure

Läs hela artikeln (på finska): https://europa.eu/!UT84NF

Översikt

Publiceringsdatum
19 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland