Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 februari 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Skydd för personer som arbetar via plattformar: Kommissionen inleder första fasen av samrådet med arbetsmarknadens parter

I dag inleder EU-kommissionen första fasen av samrådet med arbetsmarknadens parter om bättre arbetsvillkor för personer som arbetar via digitala arbetsplattformar.

Plattformsarbetet utvecklas snabbt i EU inom allt fler sektorer. Vissa typer av plattformsarbete förknippas dock även med osäkra arbetsförhållanden, vilket återspeglas i otydliga och oförutsägbara avtalsförhållanden, arbetsmiljöutmaningar samt bristande tillgång till socialt skydd. Ytterligare utmaningar med koppling till plattformsarbete inkluderar gränsöverskridande aspekter och frågan om algoritmstyrning.

Coronakrisen har påskyndat digitaliseringen och utbredningen av affärsmodeller för plattformar på den inre marknaden. Vissa plattformar har spelat en viktig roll för att säkerställa tillgången till samhällstjänster under nedstängningarna av samhället. Samtidigt har den pågående hälsokrisen än mer framhävt den utsatta situationen för personer som arbetar inom områden som till exempel plattformsekonomin. Utmaningarna omfattar både utsattheten för arbetsmiljörisker och den begränsade tillgången till socialt skydd och sociala förmåner.

Dessa aspekter, liksom de digitala plattformarnas gränsöverskridande karaktär, har ytterligare visat på behovet av ett EU-initiativ för att förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar via plattformar.

Syftet med den första fasen av samrådet med arbetsmarknadens parter är att ta del av synpunkter från europeiska arbetsmarknadsparter om behovet av och inriktningen på eventuella EU-åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete. Samrådet kommer att pågå i minst sex veckor.

”Bara för att vi är mitt uppe i den digitala omställningen får vi inte glömma de grundläggande principerna för vår europeiska sociala modell”, betonar EU:s sysselsättningskommissionär Nicolas Schmit. ”Vi bör ta vara på de möjligheter till nya arbetstillfällen som skapas genom digitala arbetsplattformar, och samtidigt säkerställa värdighet, respekt och skydd för dem som arbetar via plattformarna. Arbetsmarknadens synpunkter kommer att vara viktiga för att få fram ett balanserat initiativ för plattformsarbete i EU”, säger kommissionär Schmit.

Bakgrund

I kommissionens arbetsprogram för 2021 presenteras ett lagstiftningsinitiativ för att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom digitala plattformar före slutet av 2021. Initiativet kommer att bidra till genomförandet av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

I artikel 154.2 i EUF-fördraget föreskrivs samråd i två faser med arbetsmarknadens parter på området socialpolitik, på grundval av artikel 153 i samma fördrag. Kommissionen planerar att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ före årets slut, om inte arbetsmarknadens parter beslutar sig för att förhandla sinsemellan efter samrådets första eller andra fas.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_686

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
24 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland