Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland

Att arbeta för EU:s institutioner

Fast anställd personal

EU:s institutioner har över 40 000 anställda – de arbetar främst inom unionens gränser, men också på olika platser runtom i världen. Som EU-medborgare är du behörig att söka jobb vid alla EU:s institutioner. 

Du måste delta i ett allmänt uttagningsprov för att kunna erbjudas en fast EU-anställning. Proven anordnas centralt av Epso (Europeiska rekryteringsbyrån).

Kraven för att få delta i de olika uttagningsproven varierar, så läs meddelandet om ett visst uttagningsprov noga innan du söker. 

Du kan när som helst skapa ett konto på Epsos webbplats och lägga in ditt cv för att ligga steget före när ett intressant uttagningsprov dyker upp.

Observera att EU-anställda måste kunna arbeta på mer än ett EU-språk.

Epso – Europeiska rekryteringsbyrån

Varför ett EU-jobb?

Lediga jobb och aktuella uttagningsprov

Tillfälliga anställningar

Det finns också tillfälliga tjänster inom EU:s institutioner, organ och byråer – främst som kontraktsanställd (många institutioner talar om CAST-kontrakt) eller tillfälligt anställd (tidsbegränsad anställning med anställningsvillkor liknande den fast anställda personalens). 

Vissa uttagningsförfaranden, såsom CAST, är öppna för ansökningar hela tiden. Då anmäler du ditt intresse hos Epso och när en institution har ett ledigt jobb, söker de i databasen över intresserade kandidater och kallar lämpliga sökande till ett urvalsförfarande.

Om du vill jobba för någon av EU-byråerna kan du besöka deras webbplatser och se om det finns några lediga jobb.

Lediga jobb och aktuella uttagningsprov

Anmäl dig för översättarjobb (ständigt förfarande)

Praktikplatser

Alla EU-institutioner har sina egna praktikprogram. 

Praktik på EU-kommissionen (Blue Book-praktikanter)

Det finns två praktikperioder på fem månader vardera på EU-kommissionen per år:

  • en praktikperiod från mars till juli; ansökningstiden löper ut i slutet av augusti under det föregående året
  • en praktikperiod från oktober till februari påföljande år; ansökningstiden löper ut i slutet av januari under det inledande året.

Du måste bestämma dig för om du söker en allmän praktikplats eller en översättningspraktik, som du kan läsa mer om nedan, redan i ansökningsskedet. Det går nämligen inte att ansöka om både en allmän praktikplats och en översättningspraktik i samma ansökningsomgång.

Du måste inte vara EU-medborgare för att söka praktik. Däremot måste du ha avlagt en lägre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen innan ansökningstiden löper ut och ha goda kunskaper i två officiella EU-språk (som medborgare i ett land utanför EU behöver du bara kunna ett). Som praktikant får du ett månatligt stipendium.

Under den fem månader långa praktiken får du en konkret inblick i hur kommissionen och de övriga EU-institutionerna fungerar. Alla kommissionens generaldirektorat tar emot praktikanter. Praktiken kan göras i Bryssel, Luxemburg eller vid något av kommissionens representationskontor i medlemsländerna. Du kan till exempel även specifikt ansöka om en vetenskapligt inriktad praktikplats vid gemensamma forskningscentrumet.

Om du tidigare har praktiserat längre än sex veckor vid någon av EU:s institutioner eller organ kan du tyvärr inte ansöka om avlönad Blue Book-praktik.

Praktik vid EU-institutionerna

Praktik på EU-kommissionen

Praktik på EU-kommissionens representation i Finland

EU-kommissionens representation i Finland söker initiativrika och flitiga praktikanter. Till uppgifterna hör bland annat att bistå representationen med mediebevakning om EU-frågor, sammanställa rapporter och hjälpa till med de praktiska arrangemangen inför olika evenemang. Praktiken ger en utmärkt möjlighet att fördjupa sig i aktuella EU-frågor och få en konkret inblick i vad kommissionen gör och hur den fungerar.

Som praktikant måste du vara inskriven vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Lön eller annan ersättning betalas inte ut. Vi kommer tillsammans överens om när praktiken börjar och hur länge den varar. Till praktikantavtalet ska bifogas kopior på ditt studiekort, FPA-kort och id-kort med foto. Dessutom krävs det att du under hela praktikanttiden har en giltig sjukdoms-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

För mer information kontakta: COMM-REP-FI-TRAININGatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-FI-TRAINING[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Europeiska kommissionens representation i Finland / Kati Havusalmi

Malmgatan 16, PB 1250, FI-00101 HELSINGFORS

Tfn (+358-9) 62 26 54 66, växel (+358-9) 622 65 44

 

Här kan du läsa om Henri Winbergs praktikperiod på representationen sommaren 2022.

6 SEPTEMBER 2022
Henri Winberg
Finnish
(493.17 KB - PDF)
Ladda ner

 

Här kan du läsa om William Nyströms praktikperiod på representationen hösten 2021.

5 APRIL 2022
William Nyström
Finnish
(243.42 KB - PDF)
Ladda ner

 

Översättningspraktik

Är du intresserad av att pröva på översättaryrket och har svenska som modersmål? Då kanske en praktikplats på EU-kommissionens svenska språkavdelning är någonting för dig! EU-kommissionen erbjuder Blue Book-praktikplatser vid generaldirektoratet för översättning (DGT) i Bryssel och Luxemburg för personer som har studerat språk, översättning eller något annat ämne som lämpar sig för översättning, till exempel ekonomi, juridik och journalistik. Det krävs inte en översättarutbildning, men däremot goda språkkunskaper och ett stort intresse för samhället och omvärlden.

Som praktikant ska du ha tillräckliga kunskaper i minst två EU-språk, som du kan översätta texter från till ditt modersmål. I praktiken är engelska det främsta källspråket och du bör ha mycket goda kunskaper i just engelska. Det är också oumbärligt med utmärkta kunskaper i svenska. Du kommer att få översätta texter av många olika slag, under handledning av en erfaren översättare. I ditt arbete får du använda moderna elektroniska hjälpmedel som till exempel översättningsminnen, termbanker och databaser.

Läs noga igenom all information om till exempel behörighetskrav och krav på språkkunskaper samt instruktioner för ansökningsprocessen som du hittar på EU-kommissionens webbplats.

Här kan du se en video, där praktikanter berättar mer om sin översättningspraktik på EU-kommissionen.


Här kan du läsa om Moa Ederyds översättningspraktik på kommissionens svenska språkavdelning i Bryssel oktober 2020-februari 2021.

7 JANUARI 2022
Moa Ederyd
Finnish
(247.98 KB - PDF)
Ladda ner

 

Korttidspraktik

EU-kommissionens svenska översättningsavdelning i Bryssel tar också emot oavlönade praktikanter under perioder på minst fyra veckor och upp till fem månader när som helst under året. Praktiken riktar sig i första hand till dig som är i slutskedet av dina studier men som inte ännu har avlagt examen. Du bör vara inskriven vid en högskola eller yrkeshögskola under praktikperioden, eftersom en studiehandledare måste skriva under ett avtal med DGT för din räkning för att praktiken ska kunna bli av. Du får ingen lön eller annan ersättning från kommissionen. I övrigt är principerna för praktiken desamma som för den avlönade Blue Book-praktikperioden.

Du kan när som helst under året skicka en fritt formulerad ansökan på svenska och engelska, franska eller tyska per post eller mejl till:

Commission européenne / Svenska översättningsavdelningen

DGT-SV-0-SECR, G-6, 3/015, 1049 Bruxelles, BELGIQUE

Mejl: %20DGT-SV-0-SECRETARIATatec [dot] europa [dot] eu (DGT-SV-0-SECRETARIAT[at]ec[dot]europa[dot]eu)

För ytterligare information om översättningspraktik kan du kontakta Minna Holmberg, svenskspråkig översättare vid EU-kommissionens representation i Helsingfors:

Tfn (09) 6226 5477

Mejl: %20minna [dot] holmbergatec [dot] europa [dot] eu (minna[dot]holmberg[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Praktik på EU-kommissionen

Generaldirektoratet för översättning (DGT)