Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 juni 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Sök EESK:s pris till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder!

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har öppnat för ansökningar till priset till det civila samhället 2021. Med klimatåtgärder som årets pristema kommer EESK att välja ut vinnarna bland kreativa och nyskapande initiativ, som syftar till...

Alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver sin verksamhet på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå kan lämna in en ansökan. Priset är även öppet för enskilda personer som bor i EU. För att ha möjlighet att få priset måste initiativen eller projekten genomföras i EU. Det ska vara projekt som redan genomförts eller fortfarande pågår. Projekt som är planerade men ännu inte har påbörjats den 30 juni 2021 kommer att uteslutas. Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare. Prisutdelningsceremonin kommer sannolikt att äga rum under EESK:s plenarsession den 8–9 december 2021 i Bryssel, beroende på hälsoläget. Bidragen ska lämnas in före den 30 juni 2021 kl. 11.00 finsk tid.

Läs mer: https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/press-releases/eesk-lanserar-priset-till-det-civila-samhallet-2021-pa-temat-klimatatgarder

Översikt

Publiceringsdatum
23 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland