Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel14 oktober 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Den gröna given: Kommissionen antar en ny kemikaliestrategi för en giftfri miljö

I dag antar kommissionen EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Strategin är det första steget mot den nollföroreningsambition för en giftfri miljö som tillkännagavs i den europeiska gröna given.

Strategin kommer att stimulera innovation av säkrare och mer hållbara kemikalier och stärka skyddet för människors hälsa och miljön mot farliga kemikalier. Detta innebär bland annat förbud mot användning av de skadligaste kemikalierna i konsumentprodukter, såsom leksaker, barnavårdsartiklar, kosmetika, tvättmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel och textilier, om det inte är bevisat att användningen av dem är nödvändig för samhället.

Dessutom vill man säkerställa att alla kemikalier används på ett säkrare och mer hållbart sätt. Flera innovations- och investeringsåtgärder planeras för att stödja den kemiska industrin under denna omställning. I strategin uppmärksammas också medlemsländerna på att faciliteten för återhämtning och resiliens kan användas för investeringar i den gröna och digitala omställningen av EU:s industrier, även inom kemisektorn.

I strategin finns planer för att EU:s industri ska bli en globalt konkurrenskraftig aktör när det gäller produktion och användning av säkra och hållbara kemikalier. De åtgärder som anges i strategin kommer att stödja industriell innovation för att göra säkra och hållbara kemikalier till EU:s marknadsnorm och till ett riktmärke för hela världen.

År 2018 var EU den näst största kemikalieproducenten (motsvarande 16,9 procent av försäljningen). Kemisk tillverkning är den fjärde största industrin i EU och sysselsätter omkring 1,2 miljoner människor. 59 procent av de kemikalier som produceras levereras direkt till andra sektorer, såsom hälso- och sjukvård, byggsektorn, bilindustrin, elektronikindustrin och textilindustrin. Den globala kemikalieproduktionen kommer enligt förväntningarna att fördubblas fram till 2030, och det är troligt att den redan utbredda användningen av kemikalier också kommer att öka, även i konsumentprodukter.

EU har en väl utvecklad kemikalielagstiftning, som har lett till världens mest avancerade kunskapsbas om kemikalier, och har inrättat vetenskapliga organ för att utföra risk- och farobedömningar av kemikalier. EU har också lyckats minska riskerna för människor och miljö när det gäller vissa farliga kemikalier, som till exempel cancerframkallande ämnen. EU:s kemikaliepolitik måste dock stärkas ytterligare för att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen och medborgarnas oro.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1839

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland