Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké8 december 2022Representationen i Finland

​​​​​​​Beskattning: Nya transparensregler – tjänsteleverantörer måste rapportera transaktioner med kryptotillgångar

Palveluntarjoajien on vastedes ilmoitettava kryptovaroilla suoritetut liiketoimet

I dag föreslår EU-kommissionen nya regler för skattetransparens för alla tjänsteleverantörer som underlättar transaktioner med kryptotillgångar för kunder med hemvist i EU. Reglerna kompletterar förordningen om marknader för kryptotillgångar och reglerna för bekämpning av penningtvätt.

En rättvis och effektiv beskattning är avgörande för att man ska kunna säkra intäkter för offentliga investeringar och tjänster, och samtidigt skapa ett företagsklimat där innovation kan blomstra. För närvarande saknar dock skattemyndigheterna nödvändig information för att övervaka intäkter från användningen av kryptotillgångar, som lätt handlas över gränserna. Detta begränsar kraftigt deras möjligheter att se till att skatterna faktiskt betalas, vilket leder till att EU-invånarna går miste om betydande skatteintäkter.

Dagens förslag kommer att förbättra medlemsländernas förmåga att upptäcka och bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, eftersom alla leverantörer av kryptotillgångstjänster – oavsett storlek eller lokalisering – måste rapportera transaktioner från kunder som är bosatta i EU.

Direktivet ska också leda till en gemensam miniminivå för påföljder för allvarliga fall av bristande efterlevnad, till exempel att ingen rapportering sker trots administrativa påminnelser.

Kommissionen föreslår även att man ska utvidga finansinstitutens rapporteringsskyldigheter, så att de omfattar e-pengar och digitala valutor. Dessutom föreslår kommissionen att tillämpningsområdet för det automatiska informationsutbytet ska utvidgas, så att det omfattar förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor som används av privatpersoner med hög nettoförmögenhet.

Vad händer nu?

Förslaget är en ändring av direktivet om administrativt samarbete (DAC). Det är förenligt med OECD:s initiativ om ramen för rapportering av kryptotillgångar (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) och ändringarna av OECD:s gemensamma rapporteringsstandard.

Utkastet till texten kommer att läggas fram i Europaparlamentet för samråd och i rådet för antagande. Enligt planerna ska de nya rapporteringskraven för kryptotillgångar, e-pengar och digitala valutor träda i kraft den 1 januari 2026.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7513

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
8 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland