Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 september 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Studier i ansvarsfulla investeringar vid Haaga-Helia med hjälp av EU-finansiering

Vid yrkeshögskolan Haaga-Helia utvecklas ett EU-finansierat tvärvetenskapligt samarbetsprojekt om Sustainibility in Finance, som ska utmynna i ett studieprogram på nätet om ansvarsfull finansiering och investering. ​​​​​​​

Inom ramen för studieprogrammet granskas ansvarstagande ur olika synvinklar och man tar fasta på både miljöaspekter och socialt ansvarstagande inom investeringsverksamhet. ”Alla investerare väljer sin egen investeringsstrategi och lämpliga arbetsredskap och inriktar sig på olika aspekter av ansvarstagande. Att vara ansvarstagande inom finansbranschen kan till exempel innebär att man inte investerar i vapenindustrin, tobaksindustrin eller i företag som sysslar med fossila bränslen. Ansvarsfulla investeringar är möjliga i alla tillgångsklasser”, säger Jari Siirilä, som är lärare och driver detta projekt vid Haaga-Helia.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!yp79uV

Översikt

Publiceringsdatum
29 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland