Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel5 november 2020Representationen i Finland

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2021

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. I budgeten för 2021 föreslås 420 000 euro för understödet, som kommer att delas ut om riksdagen godkänner förslaget. ​​​​​​​

Syftet med understödet är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen och främja debatten om EU. I utlysningen 2021 prioriteras EU för ungdomar, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsutvecklingen, EU:s återhämtning och hållbar utveckling – svårigheter och möjligheter efter coronapandemin, samt EU:s globala roll och yttre förbindelser. Stödet kan beviljas till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer. Ansökningstiden pågår fram till den 4 december 2020.

Läs mer: https://eurooppatiedotus.fi/sv/2020/10/31/utlysning-av-statsunderstod-till-europainformation-2021/

Översikt

Publiceringsdatum
5 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland