Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 september 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

En ny migrations- och asylpakt: ny balans mellan ansvar och solidaritet

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag för en ny migrations- och asylpakt, som omfattar alla de olika delar som behövs för en övergripande europeisk migrationsstrategi. Genom pakten fastställs bättre och snabbare förfaranden i hela asyl- och...

Med den nya migrations- och asylpakten inför EU ett förutsägbart och tillförlitligt system för migrationshanteringen.

Kommissionen har genomfört utförliga samråd och gjort en övergripande bedömning av situationen. Utifrån detta föreslår kommissionen att hela systemet ska förbättras.

I denna process tittar man på hur samarbetet med ursprungs- och transitländerna kan förbättras. Man säkerställer även effektiva förfaranden, framgångsrik integration av flyktingar och återvändande av de människor som inte har rätt att stanna. En enda lösning på migrationen kan inte tillfredsställa alla parter avseende alla aspekter – men genom att samarbeta kan EU finna en gemensam lösning.

Kommissionens förslag syftar bland annat till att bygga upp förtroendet genom effektivare och snabbare förfaranden. Kommissionen föreslår särskilt att det införs ett integrerat gränsförfarande, där det för första gången ingår screening före inresa. Denna screening omfattar identifiering av alla personer som passerar EU:s yttre gränser utan tillstånd eller som stiger i land efter sök- och räddningsinsatser.

I centrum för pakten står även en rättvis fördelning av ansvar och solidaritet. Varje medlemsland måste – utan undantag – bidra solidariskt i påfrestande tider för att stabilisera det övergripande systemet, stödja de medlemsländer som är utsatta för påfrestningar och säkerställa att unionen uppfyller sina humanitära skyldigheter.

Dessutom eftersträvar EU att främja skräddarsydda och ömsesidigt fördelaktiga partnerskap med länder utanför EU. Dessa kommer att vara till hjälp när det gäller att ta sig an gemensamma utmaningar, såsom smuggling av migranter, samt att ta fram lagliga vägar och hantera det effektiva genomförandet av återtagandeavtal och återtagandearrangemang.

Den nya pakten, som presenteras i dag, har också för avsikt att lyfta fram ett gemensamt EU-system för återvändanden. Målet är att göra EU:s migrationsregler mer trovärdiga.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att nå politisk enighet om de centrala principerna i förordningen om asyl- och migrationshantering senast i slutet av året och att anta övriga direktiv och förordningar som hör samman med detta snarast.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1706

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
23 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland