Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 september 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Ett nytt europeiskt Bauhaus: nya åtgärder och ny finansiering för att koppla ihop hållbarhet, stil och inkludering

I dag antar EU-kommissionen ett meddelande om ett nytt europeiskt Bauhaus. I meddelandet beskrivs ett antal åtgärder och finansieringsmöjligheter. Initiativet ska påskynda omvandlingen av olika ekonomiska sektorer, såsom byggsektorn och...

Genom det nya europeiska Bauhaus får den europeiska gröna given en kulturell och kreativ dimension. Syftet är att visa hur hållbar innovation konkret kan påverka vår vardag på ett positivt sätt.

Det kommer att anslås cirka 85 miljoner euro till nya europeiska Bauhaus-projekt från EU-program under 2021–2022. Det nya europeiska Bauhaus kommer att integreras i många andra EU-program, som en del i ett större sammanhang, eller särskilt prioriteras utan en redan fastställd särskild budget. Finansieringen kommer från olika EU-program, däribland Horisont Europa -programmet för forskning och innovation (särskilt Horisont Europa-uppdragen), Life-programmet för miljö och klimatpolitik och Europeiska regionala utvecklingsfonden .

EU-kommissionen kommer även att inrätta ett Bauhaus-laboratorium. Laboratoriet ska fortsätta i den ursprungliga rörelsens samarbetsanda, som för samman personer med olika bakgrund och når ut till samhället, industrin och politiken för att knyta samman människor och hitta nya sätt att skapa tillsammans.

Att främja en växande rörelse

I januari 2021 inleddes den gemensamma utformningsfasen inom Bauhausinitiativet för att hitta och undersöka estetiska, hållbara och inkluderande lösningar för våra boendemiljöer och bidra till att genomföra den europeiska gröna given.

Under den första fasen kunde alla delta i diskussioner för att fundera på hur vi ska leva tillsammans. Dessa utbyten har bidragit till det meddelande om det nya europeiska Bauhaus som antas i dag.

Rörelsen inspireras också av befintliga projekt i Europa, som ska få motta de första Bauhaus-priserna som erkännande för de uppnådda resultaten. Priser delas ut i tio kategorier, till exempel ”produkter och livsstil” och ”nytänkande kring mötesplatser”. Tävlingen omfattar även kategorin ”Bauhaus-stjärnskott”, som är öppen enbart för personer under 30 år. Det priset är till för att stödja och uppmuntra den yngre generationen att fortsätta att ta fram nya idéer och spännande koncept. Vinnarna kommer att tilldelas sina priser vid en prisutdelning den 16 september.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4626

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland