Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 mars 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

De första ansökningsomgångarna i programmet ”Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027” inleds i regionerna

Uudistuva ja osaava Suomi

Programmet ”Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027” stöder näringslivs-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot marginalisering och fattigdom. Programmet omfattar åtgärder inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF+). Ansökningsomgångarna för programperioden 2021−2027 inleds stegvis och först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för understöd för utveckling av företag. Företagen kan ansöka om understöd för investeringar och utvecklingsåtgärder, såsom till exempel företagets affärskompetens, internationalisering och utveckling av produkter, tjänster och produktionsmetoder. Närmare information om kriterierna för understöd för utveckling av företag finns i NTM-centralernas utlysningar och i de regionala riktlinjerna för finansieringen. Du kan hålla dig ajour om utlysningar av ansökningsomgångar på webbplatsen strukturfonder.fi och i systemet EURA 2021.

Läs mer: https://rakennerahastot.fi/sv/-/de-forsta-ansokningsomgangarna-i-programmet-ett-fornybart-och-kompetent-finland-2021-2027-inleds-i-regionerna

 

Översikt

Publiceringsdatum
17 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland