Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké13 december 2022Representationen i FinlandLästid: 2 min

Säkerhetsunionen: EU-kommissionen föreslår nya regler om förhandsinformation om passagerare för bättre gränsförvaltning och ökad säkerhet

API

I dag lägger EU-kommissionen fram förslag till nya regler för att stärka användningen av förhandsinformation om passagerare (API-uppgifter). Förslaget är en av nyckelåtgärderna i strategin för EU:s säkerhetsunion.

Den femte lägesrapporten om säkerhetsunionen belyser framsteg i genomförandet av strategin om säkerhetsunionen. Den visar att mycket har gjorts för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur från fysiska angrepp, cyberattacker och hybridattacker och för att bekämpa terrorism, radikalisering och organiserad brottslighet.

Information om resenärer har bidragit till att förbättra gränskontrollerna, minska den irreguljära migrationen och identifiera personer som utgör säkerhetsrisker. Varje år reser mer än en miljard personer in i, ut ur eller inom EU. De nya reglerna ska förbättra användningen av API-uppgifter för att kontrollera passagerare innan de anländer till de yttre gränserna.

Reglerna ska också stärka kampen mot grov brottslighet och terrorism inom EU. Därigenom åtgärdas en central brist i det nuvarande regelverket, samtidigt som EU:s standarder för dataskydd och dataöverföring upprätthålls.

De nya reglerna om API-uppgifter inför följande:

  • Enhetliga regler om insamling av API-uppgifter. De nya reglerna innehåller en uttömmande förteckning över API-uppgiftselement, sätt att samla in API-uppgifter och en gemensam kontaktpunkt för överföringen av uppgifterna.
  • Obligatorisk insamling av API-uppgifter för gränsförvaltning och bekämpning av irreguljär invandring på alla flygningar till Schengenområdet. Det är positivt för personer som reser till Schengenområdet, då avstigningen och de fysiska inresekontrollerna går snabbare. Obligatorisk insamling av API-uppgifter för brottsbekämpande ändamål för alla flygningar till och från EU samt utvalda flygningar inom EU. API-uppgifter för sådana ändamål samlas in med full respekt för EU:s regler om skydd av personuppgifter.
  • Bättre kvalitet på API-uppgifterna, eftersom flygbolagen måste samla in API-uppgifter på automatisk väg.
  • Enhetlig överföring av API-uppgifter från flygbolag till nationella myndigheter genom en ny router som förvaltas av EU-byrån eu-LISA. Den här tekniska lösningen är förenlig med skyddet av personuppgifter eftersom den endast skickar och inte lagrar några API-uppgifter.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7644    

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
13 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland