Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 september 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Tullmyndigheternas verksamhet förstärks i EU

Europeiska kommissionen lanserar i dag en ny handlingsplan för tullunionen. Den innehåller en rad åtgärder för att göra EU:s tullar smartare, mer innovativa och effektivare under de kommande fyra åren.

Dagens handlingsplan omfattar ett antal initiativ på områden som riskhantering, hantering av e-handel, främjande av efterlevnad och tullmyndigheter som agerar som en enda enhet.

Paolo Gentiloni, EU-kommissionär med ansvar för ekonomiska frågor, påminner om att EU:s tullunion var ett av de första konkreta resultaten av den europeiska integrationen. ”I över femtio år har den bidragit till att skydda européerna och hålla igång handeln över våra gränser – som bara är lika starka som deras svagaste länk. Dagens nya utmaningar innebär att vi måste göra våra tullregler smartare och se till att de fungerar bättre för medlemsstater, medborgare och laglydiga företag. För detta behöver vi förbättrad användning av data, bättre verktyg och utrustning samt ökat samarbete inom EU och med tullmyndigheterna i våra partnerländer.”

I handlingsplanen förespråkas intelligent, riskbaserad övervakning av leveranskedjor. Det förespråkas även att en ny enhet – ett nytt ”analysnav” – inrättas inom kommissionen för insamling, analys och utbyte av tulluppgifter.

För att bekämpa tull- och skattebedrägerier inom e-handeln, kommer skyldigheterna för betaltjänstleverantörer och onlineförsäljningsplattformar att stärkas.

Det kommande initiativet med en enda kontaktpunkt ska göra det lättare för laglydiga företag att klara av sina gränsformaliteter på en enda portal. Den kommer att möjliggöra ökad gemensam behandling, delning och utbyte av information och bättre riskbedömning för tullmyndigheterna.

Enligt handlingsplanen är det även nödvändigt att se till att alla medlemsländer tar i bruk modern och tillförlitlig tullutrustning.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1703

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
28 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland