Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel30 september 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen lanserar en kampanj för hälsosam livsstil i hela Europa

Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen har nästan hälften av européerna aldrig tränat eller idrottat, och andelen har ökat gradvis de senaste åren. Endast en av sju personer som är 15 år eller äldre äter minst fem portioner frukt eller...

En hälsosam livsstil bidrar till att minska förekomsten av ett antal icke-överförbara sjukdomar. Exempelvis har det fastställts att över 40 procent av cancerfallen kan förebyggas och att ohälsosamma matvanor och en stillasittande livsstil är viktiga orsaker. Därför lanserade EU-kommissionen nyligen kampanjen HealthyLifestyle4All. Den främjar en hälsosam livsstil för alla, över generationsgränser och i alla socialgrupper, med målet att förbättra EU-invånarnas hälsa och välbefinnande. Denna tvååriga kampanj knyter samman idrott och en aktiv livsstil med hälso- och livsmedelspolitik samt andra politikområden och omfattar det civila samhället, icke-statliga organisationer, nationella, lokala och regionala myndigheter och internationella organ. Alla deltagare i kampanjen har åtagit sig att genomföra flera åtgärder för att uppmana EU-invånarna att bli mer aktiva och uppmärksamma på sin hälsa.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4826

Översikt

Publiceringsdatum
30 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland