Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké15 februari 2024Representationen i FinlandLästid: 2 min

Ekonomisk vinterprognos 2024: Inflationen sjunker snabbare, men återhämtning i tillväxten dröjer

Ekonomisk vinterprognos 2024
Ekonomisk vinterprognos 2024

Efter dämpad tillväxt i fjol har EU:s ekonomi inlett 2024 svagare än förväntat.

I EU-kommissionens vinterprognos skrivs tillväxten i både EU och euroområdet ner till 0,5 procent 2023, från förväntade 0,6 procent i höstprognosen. Finlands tillväxtsiffror för 2023 landar på −0,4 procent.

Tillväxten för 2024 skrivs ner i EU till 0,9 procent från 1,3 procent, och till 0,8 procent från 1,2 procent i euroområdet. I Finland förväntas tillväxten 2024 ligga på 0,6 procent.

Under 2025 förväntas den ekonomiska aktiviteten likväl öka med 1,7 procent i EU och med 1,5 procent i euroområdet. I Finland spås tillväxten 2025 vara 1,6 procent.

Enligt vinterprognosen förväntas inflationen gå ner snabbare än man räknade med i höstprognosen. HIKP-inflationen (harmoniserat konsumentprisindex) i EU beräknas sjunka från 6,3 procent 2023 till 3,0 procent 2024 och till 2,5 procent 2025. I euroområdet förväntas HIKP-inflationen avta från 5,4 procent 2023 till 2,7 procent 2024 och till 2,2 procent 2025.

I Finland avtog inflationen till 4,3 procent 2023. Inflationen i Finland spås ligga på 1,4 procent 2024 och 1,5 procent 2025.

Efter att ha inlett svagt kommer tillväxten att öka igen under 2024

Under 2023 hölls tillväxten tillbaka av hushållens urholkade köpkraft, en kraftig penningpolitisk åtstramning, det partiella upphävandet av det finanspolitiska stödet och en sjunkande extern efterfrågan. Efter att mycket knappt ha lyckats undvika en teknisk recession under andra hälften av förra året är utsikterna för EU-ekonomin under första kvartalet 2024 fortfarande svaga.

Den ekonomiska aktiviteten förväntas dock att gradvis accelerera i år. I takt med att inflationen fortsätter att avta bör reallöneökningar och en motståndskraftig arbetsmarknad bidra till en återhämtning av konsumtionen. Investeringarna bör främjas av ett gradvis lättare kreditläge. Dessutom förväntas handeln med utländska partner att normaliseras.

Tillväxttakten bör stabiliseras från och med andra halvåret 2024 och fram till slutet av 2025.

Inflationen minskar snabbare än förväntat

Minskningen av den totala inflationen 2023 gick snabbare än förväntat, till stor del till följd av lägre energipriser.

På kort sikt kan emellertid det faktum att energistödåtgärderna upphör i medlemsländerna i kombination med högre fraktkostnader till följd av störningar i Röda havet leda till ett visst uppåtriktat pristryck, dock utan att störa den avtagande inflationen. I slutet av prognoshorisonten förväntas den totala inflationen i euroområdet hamna strax över ECB-målet och inflationen i EU ännu något högre. 

Ökad osäkerhet mot bakgrund av geopolitiska spänningar

Denna prognos omgärdas av osäkerhet med tanke på de utdragna geopolitiska spänningarna och risken att konflikten i Mellanöstern sprider sig.

Inom EU är riskerna när det gäller basprognoserna för tillväxt och inflation kopplade till huruvida konsumtion, löneökningar och vinstmarginaler utvecklas sämre eller bättre än väntat, och även till hur höga räntorna kommer att vara, och hur länge. Klimatrisker och de allt vanligare extrema väderhändelserna är andra hot som kvarstår framöver.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_24_730

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på X @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 februari 2024
Upphovsman
Representationen i Finland