Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel2 juni 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Europeiska planeringsterminens vårpaket – för en stark och hållbar återhämtning

EU-kommissionen presenterar i dag europeiska planeringsterminens vårpaket. Riktlinjerna syftar till att hjälpa medlemsländerna att stärka den ekonomiska återhämtningen och använda faciliteten för återhämtning och resiliens på bästa sätt, som är det...

Europeiska planeringsterminen har i år anpassats utifrån medlemsländernas återhämtnings- och resiliensplaner, som fastställer de investeringar och reformer som faciliteten för återhämtning och resiliens ska finansiera.

Finanspolitiska riktlinjer och fortsatt tillämpning av den allmänna undantagsklausulen

På grundval av kommissionens ekonomiska vårprognos 2021 kommer den allmänna undantagsklausulen fortsätta att tillämpas under 2022, och förväntas avaktiveras från och med 2023.

Finanspolitiken måste vara fortsatt stödjande under 2021 och 2022. Medlemsländerna bör undvika att allt för tidigt upphäva stödåtgärderna och istället till fullo använda sig av finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens. Under 2022 bör den nationella finanspolitiken ha blivit allt mer differentierad, samtidigt som alla medlemsländer bör fortsätta investera till stöd för återhämtningen.

Överensstämmelse med fördragets underskotts- och skuldkriterier

Kommissionen har antagit en rapport enligt artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för alla medlemsländer utom Rumänien, som redan omfattas av paktens korrigerande del. Syftet med rapporten är att bedöma medlemsländernas överensstämmelse med fördragets underskotts- och skuldkriterier.

Enligt analysen är underskottskriteriet uppfyllt av Bulgarien, Danmark och Sverige, men inte av de andra medlemsländerna, inte heller Finland.

Kommissionen anser att det i detta skede inte bör fattas några beslut om huruvida medlemsländerna ska omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott.

Riktlinjer för sysselsättning

I riktlinjerna för sysselsättning fastställs gemensamma prioriteringar för den nationella sysselsättningspolitiken. De första riktlinjerna som antogs i oktober 2020 har uppdaterats för att integrera miljömässig hållbarhet och digitalisering samt konsekvenserna av coronakrisen. Riktlinjerna tillhandahåller även särskilda riktlinjer som avser att minska krisens sociala effekter och inverkan på sysselsättningen.

Kommissionen föreslår att de nuvarande riktlinjerna för sysselsättning fortsätter att gälla även under 2021, vilket understryker EU:s nya överordnade mål som fastställts inom ramen för handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och de politiska riktlinjer som följde av det sociala toppmötet i Porto.

Vad händer nu?

Kommissionen uppmanar eurogruppen och rådet att diskutera paketet och godkänna de riktlinjer som ges i dag. Kommissionen ser också fram emot en konstruktiv dialog med Europaparlamentet om paketets innehåll och om varje kommande etapp i den europeiska planeringsterminen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2722

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
piia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (piia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
2 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland