Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel22 juni 2022Representationen i Finland

Finländska företag kan ansöka om tekniskt stöd för utfasning av fossila bränslen

Covenant of Companies

Den första ansökningsomgången till EU-kommissionens pilotprojekt ”Covenant of Companies for Climate and Energy” (CCCE) har precis öppnat för Finland och fyra andra EU-länder. Projektet riktar sig till företag och grupper av företag, inbegripet energitjänsteföretag, liksom till nationella, regionala och lokala myndigheter samt övriga aktörer, såsom organisationer och nätverk. Syftet med CCCE är att uppmuntra företag i EU att fasa ut fossila bränslen och främja målen i den europeiska gröna given. Sammanlagt 50 sökande kommer att erbjudas vägledning och tekniskt stöd, vilket ska hjälpa dem att vidta konkreta åtgärder för energiomställningen. Dessutom kommer indirekt stöd i form av till exempel workshoppar och webbinarier att erbjudas andra sökande. Den 23 juni kl. 16.00−17.30 (finsk tid) anordnas ett webbinarium om CCCE på engelska, där du får mer information om själva projektet och ansökningsomgången. Anmäl dig till webbinariet här. Sista dagen att ansöka om tekniskt stöd inom ramen för CCCE är den 31 augusti kl. 19.00 (finsk tid).

Läs mer (på engelska): https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-covenant-companies-call-technical-assistance-2022-jun-15_en

Översikt

Publiceringsdatum
22 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland