Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 juni 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Rapport: Haven kan bidra till hållbar europeisk återhämtning

Idag lade EU-kommissionen fram rapporten om den blå ekonomin. I rapporten presenteras verksamheten i ekonomiska sektorer med anknytning till haven och kustmiljön. Enligt rapporten är EU:s blå ekonomi i god form. Den blå arbetsmarknaden växer snabbare...

Rapporten om EU:s blå ekonomi som kommissionen lägger fram idag ger en översikt över situationen i ekonomiska sektorer med anknytning till haven och kustmiljön.

EU:s blå ekonomi är i god form – omsättningen uppgick till 750 miljarder euro 2018 och den sysselsatte 5 miljoner människor.

Många sektorer, t.ex. kust- och havsturism samt fiske har drabbats hårt av covid-19-pandemin, men rapporten identifierar också många möjligheter till hållbar återhämtning i både traditionella och framväxande sektorer.

Även om den marina miljön vanligtvis förknippas med traditionell verksamhet som fiske eller transport, erbjuder den också möjligheter för flera nya, innovativa sektorer, bland annat förnybar havsenergi.

EU, som är världsledande inom havsenergiteknik, är på god väg att före 2050 utvinna så mycket som 35 % av sin el från havsbaserade källor.

För första gången innehåller rapporten en detaljerad genomgång av den blå ekonomins miljödimension.

Fiskets och vattenbrukets tillväxt ger inte upphov till ökade utsläpp av växthusgaser, vilket framgår av att koldioxidutsläppen sjönk mellan 2009 och 2017.

Med Internationella sjöfartsorganisationens svaveltak för 2020 som drivkraft bedrivs ett allt intensivare arbete inom sjöfarten för att hitta mindre koldioxidintensiva energikällor.

Den blå ekonomin sysselsatte fem miljoner människor 2018, vilket innebär en ökning med 11,6 % jämfört med föregående år.

Denna ökning drevs främst på av kustturismen. Arbetstillfällena inom den havsbaserade vindkraften har mångdubblats på mindre än tio år.

EU stöder den blå ekonomin på många olika sätt. Europeiska fonden för strategiska investeringar har satsat över 1,4 miljarder euro i havsbaserade vindkraftsprojekt och erbjudit andra delar av den blå ekonomin betydande stöd, bland annat på områdena hamnutveckling och ren sjöfart.

EU-kommissionens och Europeiska investeringsfondens plattform BlueInvest har bidragit med 22 miljoner euro under 2019 och 20 miljoner euro under 2020 till innovativa, nystartade företag inom den blå ekonomin.

Dessutom har en ny BlueInvest-fond inrättats i år. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling finansierar också en rad projekt inom den blå ekonomin.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_986

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
11 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland