Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 maj 2023Representationen i Finland

Försvar: EU ökar omgående ammunitionstillverkningen inom försvarsindustrin

Ammunitions

EU-kommissionen har antagit förordningen om stöd till ammunitionstillverkning. Europeiska rådet enades i mars om en tredelad strategi för att påskynda leverans och gemensam upphandling av artilleriammunition till Ukraina.  Rådet uppmanade medlemsländerna att gemensamt upphandla ammunition och, på begäran, robotar till Ukraina och att fylla på sina lager för att kunna fortsätta stödja Ukraina.

Genom förordningen, som nu har antagits, införs riktade åtgärder och finansiering för att öka EU:s tillverkning och hantera den nuvarande bristen på ammunition och robotar, inbegripet komponenter till dessa. Förordningen stöder dessutom uttag ur lager i medlemsländerna och gemensam upphandling av ammunition.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2569

 

Översikt

Publiceringsdatum
4 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland