Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli4 toukokuu 2023Suomen-edustusto

Puolustus: lisätään kiireellisesti EU:n puolustusteollisuuden valmiuksia ampumatarvikkeiden tuotannossa

Ammunitions

Komissio on hyväksynyt ampumatarvikkeiden tuotantoa tukevan säädöksen. Eurooppa-neuvosto sopi maaliskuussa kolmitahoisesta lähestymistavasta, jolla pyritään nopeuttamaan ammusten toimittamista ja yhteishankintaa Ukrainaa varten. Jäsenvaltioita kehotetaan hankkimaan ampumatarvikkeita ja tarvittaessa ohjuksia yhteishankintoina ja täydentämään varastojaan samalla kun Ukrainalle annettavaa tukea voidaan jatkaa. Nyt hyväksytyllä säädöksellä otetaan käyttöön uusia kohdennettuja toimenpiteitä ja rahoitusta, joilla pyritään lisäämään EU:n tuotantokapasiteettia ja puuttumaan tällä hetkellä vallitsevaan pulaan ampumatarvikkeista ja ohjuksista sekä niiden komponenteista. Lisäksi säädöksellä tuetaan toimituksia jäsenvaltioiden varastoista ja ampumatarvikkeiden yhteishankintaa.

Lue lisää: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_2569

Tiedot

Julkaisupäivä
4 toukokuu 2023
Laatija
Suomen-edustusto