Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 april 2021Representationen i Finland

”Var med och påverka riktningen för Europas framtid”

”Inom loppet av en generation har tekniken i grunden ändrat det sätt vi lever, arbetar, handlar, kommunicerar och umgås på. Attityder och förväntningar har också förändrats och människor vill ha ett större inflytande på demokratin, inte enbart under...

”Genom konferensen om Europas framtid antar vi denna utmaning. I egenskap av företrädare för Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen uppmanar vi nu invånarna i hela EU att göra sina röster hörda. Det är er framtid och därmed även er konferens”, betonar de. Konferensen är inte en universallösning på alla problem och syftet är inte att ersätta den representativa demokratin, utan snarare att utgöra ett komplement till den. De slutliga resultaten kommer att läggas fram i en rapport under våren 2022. Arbetet kommer dock inte att ta slut där, eftersom EU-politiker kommer att använda sig av resultaten i det framtida beslutsfattandet. Därmed kommer vår demokrati att bli både mer motståndskraftig och lyhörd. ”Var och en av oss har en roll att spela i detta gemensamma projekt. Framtiden är i dina händer. Gör din röst hörd”, uppmanar Verhofstadt, Zacarias och Šuica. Läs hela debattartikeln i länken nedan.

Läs mer: https://www.hbl.fi/artikel/var-med-och-paverka-riktningen-for-europas-framtid/

Översikt

Publiceringsdatum
29 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland