Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 november 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kompetenspakten uppmuntrar till att investera i kompetens

EU-kommissionärerna Nicolas Schmit och Thierry Breton har lanserat kompetenspakten, som är ett av flaggskeppsinitiativen inom ramen för kompetensagendan för Europa, som lades fram i juli 2020. Kompetenspaktens huvudsyfte är att mobilisera resurser...

Det ska ske genom att slå samman insatser och inrätta partnerskap till stöd för den gröna och den digitala omställningen, och genom lokala och regionala tillväxtstrategier. Sysselsättningskommissionär Nicolas Schmit konstaterar följande: ”I dag vet de flesta arbetsgivare att kompetensinvesteringar måste vara en central del i deras strategi. De inser att de inte enbart kan förlita sig på att regeringarna på egen hand tar ansvar för all utbildning. Genom kompetenspakten samlas och främjas olika engagemang från både små och stora företag, arbetsförmedlare, arbetsmarknadsparter, yrkesutbildningsanordnare och andra parter för att skapa storskaliga industriella partnerskap. Det finns inget utrymme för halvmesyrer. Det är dags att agera.”

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2059

Översikt

Publiceringsdatum
11 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland