Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké15 november 2023Representationen i FinlandLästid: 3 min

Kompetens och talang – EU-kommissionen lägger fram nya åtgärder för att komma till rätta med den akuta bristen på arbetskraft

Kompetens och talang

Kommissionen lägger i dag fram en rad nya initiativ för att göra EU mer attraktivt för talanger från länder utanför EU. Dagens förslag omfattar en ny frivillig EU-talangreserv som ska matcha arbetsgivare i EU med arbetssökande i länder utanför EU. Det omfattar även åtgärder som ska främja erkännandet av kvalifikationer och rörlighet i utbildningssyfte. Dessa initiativ är ett viktigt resultat av Europaåret för kompetens.

Det råder fortfarande kompetensbrist i hela EU, inom en rad sektorer och på olika kompetensnivåer. Arbetsgivarna har svårt att hitta arbetstagare som matchar deras behov. EU ligger till exempel för närvarande 11 miljoner under målet på 20 miljoner IKT-anställda senast 2030.

EU:s prioritet är att maximera potentialen hos arbetskraften i EU:s medlemsländer, till exempel genom att hjälpa människor att förvärva ny kompetens och använda den på arbetsmarknaden. EU kommer också att behöva locka till sig kompetens och talanger från hela världen för att komma till rätta med den brist på arbetskraft som EU-länderna står inför. För att det ska lyckas måste EU locka till sig kvalificerade arbetstagare.

Följande initiativ ska vara ett stöd för EU:s medlemsländer i den globala konkurrensen om kvalificerad arbetskraft:

EU-talangreserven – förenkla rekryteringen från länder utanför EU

Kommissionen har lagt fram ett förslag om att en frivillig EU-talangreserv ska inrättas för att förenkla rekryteringen av arbetssökande från länder utanför EU till bristyrken inom EU. Den insatsen är en uppföljning av ordförande Ursula von der Leyens uppmaning om att förbättra den lagliga migrationen och de säkra vägarna till EU. Deltagandet i EU-talangreserven är frivilligt för medlemsländerna.

EU-talangreserven stöder dessutom talangpartnerskap som erbjuder rörlighet i arbets- eller utbildningssyfte. Möjligheterna till laglig migration måste gå hand i hand med stärkt samarbete i fråga om återtagande och återvändande.

Kvalifikationer som förvärvats i länder utanför EU ska kunna erkännas enklare och snabbare

En förenkling av erkännandet av kvalifikationer och valideringen av kompetens som förvärvats i länder utanför EU är en viktig faktor för arbetsgivare som söker kvalificerad arbetskraft och för medborgare i länder utanför EU som försöker komma in på EU:s arbetsmarknad och integreras i värdsamhällena. Det kan också förenkla rörligheten på EU:s inre marknad för personer som är medborgare i länder utanför EU.

Kommissionen rekommenderar en rad åtgärder som ska förenkla och påskynda erkännandet av kompetens och kvalifikationer för medborgare i länder utanför EU.

Rörlighet i utbildningssyfte – en möjlighet för alla

Förslaget till rådets rekommendation ”Europa på väg” om möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för alla syftar till att öka rörligheten inom alla utbildningsområden.

Färsk Eurobarometerundersökning visar att kompetensbristen är ett allvarligt problem för de flesta små och medelstora företag i EU

I går offentliggjordes resultaten av en ny Eurobarometerundersökning som visar att kompetensbristen är ett av de största problemen för små och medelstora företag i EU. Nästan hälften (42 procent) av Europas små och medelstora företag uppger att de lider brist på kvalificerad arbetskraft. De har oftast svårt att hitta teknisk personal som till exempel laboratorieassistenter och mekaniker. 28 procent av de finländska företag som deltagit i undersökningen anger att de har problem att hitta personer med en yrkesutbildning att anställa.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_5740

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på X / Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
15 november 2023
Upphovsman
Representationen i Finland