Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel31 januari 2023Representationen i FinlandLästid: 1 min

Riktlinjer till lärare och utbildare om hur man bekämpar desinformation och underlättar digital kompetens genom utbildning – nu tillgängliga på svenska

Disinformaatio

En tredjedel av alla 13-åringar i EU har inte grundläggande digital kompetens och enligt OECD rapporterar bara drygt hälften av alla 15-åringar att de har fått undervisning i hur man känner igen subjektiv information. Skolans roll bör stärkas när det kommer till att bekämpa desinformation och främja den digitala kompetensen. Av den orsaken gav EU-kommissionen i oktober 2022 ut riktlinjer på dessa områden för grundskole- och gymnasielärare. Lärarna får praktisk vägledning, bland annat i form av tips och aktivitetsplaner. Riktlinjerna är ett centralt initiativ i EU-kommissionens handlingsplan för digital utbildning (2021–2027). Syftet är att skapa en bredare förståelse av digital kompetens som erhålls genom utbildning, främja ansvarsfull och säker användning av digital teknik och öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper om desinformation. Riktlinjerna har nu publicerats på alla EU-språk, inbegripet svenska.

Läs mer: https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/a224c235-4843-11ed-92ed-01aa75ed71a1  

 

Översikt

Publiceringsdatum
31 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Finland