Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké9 mars 2023Representationen i Finland

Life-programmet: EU investerar mer än 116 miljoner euro i strategiska projekt för natur, miljö och klimat

EULife

EU-kommissionen tillkännager i dag en investering på över 116 miljoner euro för det nya Life-programmets strategiska projekt. Finansieringen syftar till att hjälpa åtta stora projekt i Finland, Belgien, Estland, Italien, Polen, Slovakien och Spanien att uppnå sina klimat- och miljömål.

Projekten kommer att hjälpa Europa att bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050 och framgångsrikt genomföra den europeiska gröna given. De stöder också EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, handlingsplanen för nollförorening, lagen om återställande av naturen och bidrar till en övergång till ren energi.

Projektet PlastLIFE kommer att bidra till genomförandet av färdplanen för plast för Finland. Arbetet kommer att omfatta en minskning av plastskräp, minskad förbrukning av avfall och plast samt ökad återvinning.

Dessa Life-projekt förväntas mobilisera betydande ytterligare medel från andra EU-finansieringskällor, bland annat jordbruks-, struktur-, regional- och forskningsfonder, utöver nationella medel och investeringar från den privata sektorn.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_1526

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio    

Översikt

Publiceringsdatum
9 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Finland