Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 oktober 2020Representationen i Finland

Vill din skola delta i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram?

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS) fortsätter under läsåret 2020-2021. Syftet med programmet är att öka kunskapen och medvetenheten om EU i skolorna och föra de unga närmare EU:s verksamhet och den politiska dialogen. EPAS riktar sig...

Europaparlamentet erbjuder skolorna färdigt material som stöd för undervisningen. Skolorna får själva fritt bestämma hur de i praktiken genomför programmet; de kan till exempel anordna en temadag eller olika workshoppar om EU utgående från materialet. Europaparlamentets informationskontor i Finland genomför EPAS-programmet tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS). Mer information om anmälan till EPAS-programmet finns på FLHS:s hemsidor: http://www.hyol.fi/ambassador-school.html. Anmälningsomgången till läsåret 2020-2021 har inletts och pågår till och med den 15.1.2021.

Läs mer (på finska): https://www.europarl.europa.eu/finland/fi/nuoret/epas-kouluohjelma.html

Översikt

Publiceringsdatum
29 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland