Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 mars 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Lahtis CitiCAP-projekt: Information om trafikutsläpp har lett till ökat hållbarhetstänk

I ett CitiCAP-projekt i Lahtis stad, finansierat genom EU:s Urban Innovative Actions (UIA), testades vilken inverkan det har på individen om man kan se hur mycket utsläpp man förorsakar i trafiken. Detta projekt genomfördes med hjälp av en...

Projektet gav vid handen att informationen om utsläppen motiverade appanvändarna att byta till mer hållbara trafikformer i högre grad än ekonomiska incitament. Nu funderar man på vad nästa steg skulle kunna vara för att utveckla den individuella utsläppshandeln. ”Ur forskningssynvinkel vore det intressant att testa denna app i olika länder och städer, men att välja lite olika tillvägagångssätt när det kommer till genomförandet av utsläppshandeln. På det sättet skulle vi i större utsträckning kunna testa vad som funkar och vad som inte funkar. Systemet skulle till exempel kunna vidareutvecklas genom att man lägger till en spelaspekt eller små ekonomiska morötter”, säger biträdande professor Ville Uusitalo från LUT-universitetet, som har genomfört den gallup som gjordes i slutet av projektet.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!fM68JY

Översikt

Publiceringsdatum
18 mars 2021
Upphovsman
Representationen i Finland