Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel26 oktober 2023Representationen i FinlandLästid: 1 min

Tio europeiska städer tilldelas EU-märkning för sina planer för att bli klimatneutrala senast 2030

Climate Neutral and Smart Cities

Följande tio europeiska städer har tilldelats en EU-märkning från EU-uppdraget för klimatneutrala och smarta städer: Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz och Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike), Cluj-Napoca (Rumänien) och Stockholm (Sverige). EU-märkningen är ett erkännande av den positiva utvecklingen för klimatstadskontrakt, som beskriver städernas övergripande vision om klimatneutralitet och omfattar såväl en handlingsplan som en investeringsstrategi. Städerna tar fram sina klimatstadskontrakt tillsammans med lokala aktörer, däribland den privata sektorn och invånarna. En första grupp städer lade fram sina klimatstadskontrakt i april 2023. Denna EU-märkning är en viktig milstolpe, eftersom den är ett erkännande av städernas planer för att bli klimatneutrala redan till 2030. Tanken är att märkningen ska underlätta tillgången till offentlig och privat finansiering för att uppnå målet.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_4879

Översikt

Publiceringsdatum
26 oktober 2023
Upphovsman
Representationen i Finland