Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 januari 2021Representationen i FinlandLästid: 3 min

EU:s strategi för vacciner mot covid-19

Covid-19-pandemin har lett till förlust av människoliv, allvarlig sjukdom och sociala och ekonomiska problem i Europeiska unionen och övriga världen. För att övervinna pandemin försöker EU-kommissionen säkerställa en allmän tillgång till covid-19...

Säkra och effektiva vacciner mot covid-19 behövs för att skydda människor från att bli sjuka, särskilt hälso- och sjukvårdspersonal och utsatta grupper, såsom äldre och personer med kroniska sjukdomar. Ett säkert och effektivt vaccin kan hjälpa oss att kväva pandemin och gradvis återgå till våra normala liv. Kommissionen lade i juni fram EU:s strategi för vacciner mot covid-19.

EU-kommissionen förhandlar å medlemsländernas vägnar om avtal för gemensam upphandling av vacciner. Förhandlingarna med Valneva breddar ytterligare utbudet av vaccin som tillverkas i Europa. Avtal har redan ingåtts med följande företag: AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), BioNTech-Pfizer, CureVac och Moderna. De inledande förhandlingarna med företaget Novavax har dessutom rotts i land.

En decentraliserad vaccinportfölj garanterar att Europa är väl förberett för vaccinen genast när det bevisats att de är säkra och effektiva. Detta är redan fallet med företagen BioNTech-Pfizer och Moderna, vars covid-19-vaccin redan har godkänts. BioNTech-Pfizers vaccin godkändes för försäljning den 21 december 2020 och Modernas vaccin den 6 januari 2021. EU-länderna kan även besluta att donera vaccin till låg- och medelinkomstländer eller att slussa dem vidare till andra europeiska länder.

Tack vare avtalen som har ingåtts med läkemedelsföretagen har EU kunnat garantera att vi får tillgång till närmare två miljarder vaccindoser. Förhandlingarna är även långt framskridna med några andra företag. Syftet är att säkerställa att EU vid behov får tag på ytterligare vaccindoser.

För att påskynda godkännandeförfarandet av vaccin har Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) inlett en fortlöpande bedömning av de vaccin mot covid-19 som Johnson & Johnson och AstraZeneca tar fram.

Vaccin mot covid-19 utvecklas och godkänns snabbare än normalt, men de kommer att uppfylla samma strikta krav som alla andra vaccin. EU:s tillståndsförfarande innehåller många olika steg:

1. Som alla andra läkemedel testas vaccin först i ett laboratorium.

2. Sedan testas de på människor som ställer upp frivilligt och som genomgår flera olika studier, som kallas kliniska prövningar. Detta bidrar till att veta hur vaccinen fungerar och säkerställer att fördelarna överväger eventuella biverkningar eller risker.

3. När företagen har tillräckligt mycket kunskap från forskning och kliniska prövningar kan de ansöka om godkännande för försäljning hos EMA.

4. EMA utvärderar alla data och gör en oberoende och ingående vetenskaplig bedömning av vaccinet.

5. Utgående från EMA:s vetenskapliga bedömning utfärdar EU-kommissionen godkännande för försäljning i EU. Då kan vaccinet användas i EU.

Mer information:

Säkra vacciner mot covid-19 för alla i EU:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_sv

EU:s strategi för vacciner mot covid-19:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245

Läs mer om avtalen om gemensam upphandling:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2200

uropeiska vaccinationsinformationsportalen:

https://vaccination-info.eu/sv/covid-19

Europeiska vaccinationsinformationsportalen:

https://vaccination-info.eu/sv/covid-19

Faktablad: Att säkra tillgången till covid-19-vacciner för EU:s befolkning

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_2244

Faktablad: Hur fungerar covid-19-vacciner?

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_2363

Faktablad: Vaccinernas hälsofördelar

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_2364

Covid-19-vacciner: Hur går det till när de utvecklas, godkänns och släpps ut på marknaden?

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_2245

Faktablad: Covid-19-vacciner: Att se till att de är säkra

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_2365

Faktablad: Vacciner och vaccination: vägen ut ur coronaviruspandemin:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_2243

Översikt

Publiceringsdatum
18 januari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland