Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 juni 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Infografik och anvisningar på olika språk med coronaviruset som tema

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC har utarbetat material om coronaviruset som finns fritt tillgängligt på flera språk, också på svenska. Materialet omfattar olika rapporter, anvisningar och infografik, dvs. en...

Teman för infografiken är bl.a. munskydd och hur de ska användas, hur man tvättar händerna och hur man minimerar spridningen av coronaviruset. Teman för rapporterna och anvisningarna är exempelvis kartläggning av personer som varit i kontakt med coronapatienter, åtgärder för att undvika närkontakt, desinfektion av miljöer inom hälso- och sjukvård eller andra miljöer som eventuellt kontaminerats av viruset samt på- och avtagning av personlig skyddsutrustning vid behandling av patienter med misstänkt eller bekräftad coronasmitta. Du hittar språkvalsmenyn genom att klicka på namnet på anvisningarna.

Läs mer: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-outputs/translated-guidance

Översikt

Publiceringsdatum
4 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland