Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 maj 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Tidslinje för kommissionens åtgärder mot coronaviruset sedan krisens början

Huvudregeln är att EU-länderna själva fattar beslut om sin hälsovård, och kommissionens befogenheter tillåter närmast en samordnande och vägledande roll.

Men EU-kommissionen har med alla till buds stående medel strävat efter att stärka hälso- och sjukvårdssektorn i EU och lindra de socioekonomiska effekterna av epidemin. Kommissionen har också tillhandahållit opartisk information om viruset och om de effektivaste sätten att hindra dess spridning. EU-samarbete har bedrivits bland annat inom upphandling av skyddsutrustning, patientvård och hemtransport av EU-medborgare. Ordförande von der Leyen har också tillsatt en arbetsgrupp som ska samordna åtgärderna mot coronaviruset. Kommissionen har varit aktiv i frågan sedan krisens början och snabbt kunnat fatta de beslut och lägga fram de förslag den har befogenheter till. Bakom länken hittar du tidslinjen för kommissionens åtgärder. I tidslinjen hittar du också länkar till svenskspråkiga (eller finskspråkiga) pressmeddelanden om coronaåtgärderna och till ordförande von der Leyens uttalanden på video.

Läs mer: https://ec.europa.eu/finland/sites/default/files/timeline_coronavirus.p…

Översikt

Publiceringsdatum
28 maj 2020
Upphovsman
Representationen i Finland