Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel7 juli 2020Representationen i Finland

Kommissionens ekonomiska prognos sommaren 2020: recessionen fördjupas och skillnaderna mellan länderna ökar

Snabba och omfattande åtgärder både på EU-nivå och nationell nivå har vidtagits på grund av covid-19-pandemin. Trots detta lider EU:s ekonomi i år av en djup recession. Eftersom nedstängningsåtgärderna fasas ut långsammare än vad som förutsågs i den...

Enligt EU-kommissionens ekonomiska sommarprognos 2020 kommer ekonomin i euroområdet att krympa med 8,7 % under 2020 och växa med 6,1 % 2021.

Finlands ekonomi beräknas i år krympa med 6,3 % och växa med endast 2,8 % 2021, dvs. mindre än genomsnittet för euroområdet.

EU:s ekonomi som helhet beräknas krympa med 8,3 % 2020 och växa med 5,8 % 2021.

Nedgången 2020 väntas bli betydligt djupare än beräkningen i vårprognosen 2020 på 7,7 % för euroområdet och 7,4 % för EU som helhet. Tillväxten under 2021 kommer också att vara något mindre robust än vad som väntades under våren.

Pandemins inverkan på den ekonomiska aktiviteten var redan betydande under det första kvartalet 2020, även om de flesta EU-länder började införa nedstängningsåtgärder först i mitten av mars.

Med en betydligt längre period med störning och nedstängning under det andra kvartalet 2020 förväntas den ekonomiska produktionen ha krympt betydligt mer än under det första kvartalet.

Preliminära uppgifter för maj och juni tyder dock på att det värsta kan vara över. Återhämtningen väntas få fart under årets senare hälft, även om den fortfarande är ofullständig och ojämnt fördelad mellan EU-länderna.

Chocken för EU:s ekonomi är symmetrisk, eftersom pandemin har drabbat alla EU-länder. Både minskningen av produktionen 2020 och styrkan i återhämtningen 2021 kommer dock att skilja sig markant åt.

Skillnaderna i fråga om pandemins omfattning och styrkan på återhämtningen i EU-länderna väntas nu bli mer uttalade än vad som förväntades i vårprognosen.

De allmänna utsikterna för inflationen har ändrats mycket lite sedan vårprognosen, även om det har skett stora förändringar i de underliggande krafter som påverkar priserna.

Även om olje- och livsmedelspriserna har stigit mer än väntat, väntas deras effekter uppvägas av de svagare ekonomiska utsikterna och effekterna av momssänkningar och andra åtgärder som vidtagits i vissa EU-länder.

Inflationen i euroområdet, mätt enligt det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP), beräknas bli 0,3 % för 2020 och 1,1 % för 2021. För EU som helhet väntas inflationen hamna på 0,6 % för 2020 och 1,3 % för 2021.

I Finland väntas den totala inflationstakten följa inflationstakten i euroområdet både 2020 och 2021, dvs. bli 0,3 % 2020 och 1,1 % 2021.

Denna prognos är baserad på ett antal tekniska antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser med brytdatum den 26 juni.

För alla andra inkommande uppgifter, t.ex. antaganden om regeringarnas politik, beaktas i denna prognos information som inkommit fram till och med den 30 juni.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/pressc0orner/detail/sv/ip_20_1269

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
7 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland