Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 oktober 2020Representationen i FinlandLästid: 3 min

Kommissionen intensifierar sina insatser mot coronaviruset

I dag fastställer EU-kommissionen konkreta motåtgärder för att ytterligare bidra till att minska spridningen av coronaviruset, rädda liv och öka EU-ländernas motståndskraft. Samarbetet mellan EU-länderna har förbättrats sedan pandemins utbrott, men...

De senaste veckorna har vi sett en oroväckande ökning av antalet smittade i hela Europa, vilket lett till nya åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset och mildra dess effekter.

I kommissionens meddelande om konkreta motåtgärder mot covid-19 beskrivs de kommande stegen på viktiga områden för att stärka EU:s insatser mot den nya ökningen av covid-19-fall.

Kommissionen mobiliserar bland annat 100 miljoner euro inom ramen för instrumentet för krisstöd för direkt inköp av antigentester (snabbtester) och leverans av dem till medlemsländerna. Samtidigt lanserar kommissionen även en gemensam upphandling för att säkra tillgången av tester från andra håll.

I de fall ett medlemsland kräver förhandstestning för inresande, men där inga testningsresurser finns tillgängliga för asymtomatiska resenärer i ursprungslandet, bör resenärer erbjudas möjligheten att testas efter ankomst. Om ett negativt covid-19-test krävs eller rekommenderas för någon verksamhet, är ett ömsesidigt erkännande av tester av största vikt, särskilt när det kommer till resande.

Hittills har medlemsländerna utvecklat 19 nationella kontaktspårnings- och varningsappar, som har laddats ned mer än 52 miljoner gånger. Kommissionen lanserade nyligen en lösning för att koppla ihop olika nationella appar i EU genom en samordnad europeisk nätslusstjänst. Hittills har de nationella apparna från Tyskland, Irland och Italien kopplats samman.

Utvecklingen och täckningen av säkra och effektiva vacciner är en prioriterad insats för att snabbt få ett slut på krisen. Kommissionen förhandlar om avtal med vaccinproducenter för att covid-19-vacciner ska finnas tillgängliga för Europa och världen så snart de visat sig vara säkra och effektiva.

Tydlig kommunikation är avgörande vid folkhälsoinsatser, eftersom framgången till stor del beror på om allmänheten följer hälsorekommendationerna. Alla medlemsländer bör lansera nya kommunikationskampanjer för att bemöta falsk, vilseledande och farlig information som fortfarande sprids.

Den fria rörligheten inom EU och det gränsfria Schengenområdet hör till den europeiska integrationens viktigaste framgångar. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att fullt ut genomföra den rekommendation som antogs av rådet för en gemensam och samordnad strategi för begränsningar av den fria rörligheten. Alla eventuella inre gränskontroller med koppling till covid-19 som fortfarande tillämpas bör upphävas.

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) utarbetar ett testprotokoll för resenärer som ska användas av hälsomyndigheter, flygbolag och flygplatser för att bidra till säkra ankomster. Kommissionen håller även på att ta fram en gemensam strategi för karantänmetoder, vilken ska läggas fram i november.

När det gäller restriktioner för icke nödvändiga resor till EU från länder utanför EU lägger kommissionen fram riktlinjer om vilka personer som anses vara nyckelpersoner och som därmed omfattas av undantagen. Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att underlätta för att anhöriga som befinner sig i olika länder ska kunna återförenas.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1986

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
28 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland