Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 oktober 2021Representationen i Finland

Kommissionen delar ut 60 000 gratis tågkort till ungdomar

EU-kommissionen kommer inom ramen för DiscoverEU att dela ut gratis tågkort till 60 000 europeiska ungdomar i åldern 18–20 år. Det går att ansöka om ett tågkort från och med i morgon, den 12 oktober kl. 13.00 finsk tid, fram till den 26 oktober kl...

Den här ansökningsomgången är öppen för unga européer födda mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2003. Undantagsvis kan även 19- och 20-åringar delta, eftersom den omgången då de normalt sett skulle ha kunnat ansöka om ett gratis tågkort ställdes in på grund av coronapandemin.

De utvalda sökande kan resa i upp till 30 dagar mellan mars 2022 och februari 2023. Eftersom ingen vet hur pandemin kan komma att utvecklas, kommer alla resenärer att erbjudas flexibla bokningar med ett mobilt resekort. Avresedatumet kan ändras ända fram till avgången. Det mobila resekortet har en giltighetstid på ett år.

Ungdomar med särskilda behov uppmuntras också att delta i initiativet DiscoverEU. Kommissionen kommer att tillhandahålla information och tips till dem och täcka kostnader för särskild assistans, till exempel en medföljande person eller en ledarhund.

Utvalda sökande kan resa ensamma eller i en grupp på högst fem personer, men alla i gruppen måste vara mellan 18 och 20 år. Deltagarna i DiscoverEU kommer huvudsakligen att resa med tåg. Men för att så många som möjligt från hela EU ska kunna delta kan man även resa på andra sätt, som med buss eller båt, eller undantagsvis flyg. Det innebär att ungdomar som bor i avlägsna regioner eller på öar också kan delta.

Alla medlemsländer tilldelas ett visst antal resekort baserat på landets befolkning i proportion till antalet invånare i hela EU.

– Jag är mycket glad över att få öppna denna nya omgång av DiscoverEU som ska ge 60 000 unga chansen att upptäcka vår kontinent, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för bland annat ungdomsfrågor. Kommissionen har utsett 2022 till Europaåret för ungdomar och då passar det bra att DiscoverEU kommer tillbaka – större än någonsin. Det innebär nya möjligheter för unga människor att resa med tåg och på så sätt vidga sina vyer, lära sig nya saker, skaffa sig erfarenheter och träffa nya vänner. Resorna kan göras från och med mars 2022.

Bakgrund

DiscoverEU har formellt integrerats i det nya programmet Erasmus+ 2021–2027.

Under 2018–2019 ansökte 350 000 ungdomar om sammanlagt 70 000 resekort, och för 66 procent av deltagarna var det första gången de reste utomlands med tåg. Genom DiscoverEU fick ungdomarna bättre förståelse för andra kulturer och Europas historia. De förbättrade också sina kunskaper i främmande språk. Två tredjedelar uppgav att de inte skulle haft möjlighet att bekosta sitt resekort utan DiscoverEU.

För att kunna ansöka om ett gratis tågkort måste behöriga personer delta i en frågetävling med flervalsfrågor om allmän EU-kunskap och andra EU-initiativ för ungdomar. I en extra fråga uppmanas de sökande att uppskatta hur många personer som ansöker i just den här omgången. Ju närmare det rätta svaret man gissar, desto fler poäng får man. På så sätt kan kommissionen rangordna de sökande. Kommissionen kommer att erbjuda resekort till de sökande efter antalet poäng tills korten är slut.

Mer information

DiscoverEU

Europeiska ungdomsportalen

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_5105

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
11 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland